Koopwijzer: ‘Made in Europe’ afvalscheidingsbakken voor buiten

Wat moet je vooraf weten om de juiste buitenvuilnisbakken te kiezen?

Voordat je recyclagebakken voor buiten aankoopt, is het essentieel dat je nagaat wat er precies nodig is. Zo’n stand van zaken van het afvalbeheer in je bedrijf begint met nagaan welke afvalstromen er precies zijn. Daarna onderzoek je waar je de vuilnisbakken het best plaatst en leg je een aankoopbudget vast.

De hoeveelheden en soorten afval in kaart brengen

Om te bepalen hoeveel vuilnisbakken je nodig hebt en hoe groot (capaciteit in liter) die moeten zijn, onderzoek je eerst hoeveel afval er ontstaat op elke afdeling van je bedrijf en om welke soorten het gaat. Daarbij stel je niet alleen een balans op van het aantal liter geproduceerd afval, maar hou je ook rekening met de behoeften en verwachtingen van de medewerkers. Zo maak je afvalsortering ook voor hen relevant.

Als volgende stap bekijk je welke vuilnisbakken je nodig hebt voor het afval dat wordt weggegooid door bezoekers, klanten, leveranciers, voorbijgangers enzovoort. Tot slot is het een goed idee om informatie in te winnen over recycleerbare materialen. Hiervoor kun je terecht bij plaatselijke verenigingen en ondernemingen.

Heb je de stand van zaken opgesteld? Vergeet dan niet goed zichtbare én duidelijke pictogrammen op de vuilnisbakken te kleven. Zo ziet iedereen meteen welk afval in welke bak thuishoort. Communiceer intern over sorteren om je medewerkers erop te wijzen hoe belangrijk het is goed om te gaan met afval.

Hoe kies je de juiste plaats voor je recyclagebakken buiten?

De plaats waar je vuilnisbakken zullen komen, bepaalt welke eigenschappen ze moeten hebben. Bakken en containers die vaak worden blootgesteld aan zonlicht en temperatuurschommelingen, moeten van weerbestendig materiaal gemaakt zijn. En als je vuilnisbakken op een niet-overdekte plaats staan, moeten ze tegen de regen zijn beschut.

Bovendien moeten de vuilnisbakken harmonieus in de omgeving opgaan. Qua ontwerp en materialen moeten ze dus passen bij het landschap en de omringende gebouwen.

Een ander criterium waarmee je rekening moet houden, is de veiligheid. Bij vuilnisbakken die op een publiek toegankelijke plek staan, is het risico groter dat ze gestolen, verplaatst of beschadigd worden. In zulke omgevingen is het dus aangewezen om voor speciale vuilnisbakken te kiezen die daar een stokje voor steken.

Je aankoopbudget voor buitenvuilnisbakken beheren

Leg je budget vooraf vast en bepaal een bedrag voor elke vuilnisbak. Zo weet je in welke prijscategorie je moet zoeken.

Als je het budget voor vuilnisbakken efficiënt wilt beheren, moet je ook nagaan welke vuilnisbakken er binnen nodig zijn. Een groot deel van het afval dat in de recyclagebakken buiten terechtkomt, komt namelijk uit je bedrijfsgebouw zelf. Overal waar afval ontstaat, of dat nu op kantoor, in het bedrijfsrestaurant of in de productieruimtes is, moeten er geschikte vuilbakken ter beschikking staan.

Welke voordelen hebben ‘Made in Europe’ vuilnisbakken?

Kiezen voor ‘Made in Europe’ wanneer je materiaal aankoopt, heeft heel wat voordelen voor je bedrijf. Het houdt namelijk een aantal garanties in wat de productie en het transport van je producten betreft.

‘Made in Europe’ merken, een maatstaf voor kwaliteit

Als je binnen Europa koopt, weet je zeker dat je producten aan de geldende regels voldoen die opgelegd zijn door de Europese Unie en je land.

Die regels gaan voornamelijk over de samenstelling, het ontwerp en de kwaliteit van producten, en dat geldt dus ook voor afvalscheidingsbakken voor buiten. Bovendien zijn bedrijven die goederen verkopen in Europa verplicht transparant te werk te gaan, wat betekent dat hun producten traceerbaar moeten zijn.

De strategische troef van Europese partners

Als je goederen koopt in Europa in plaats van bij een leverancier aan de andere kant van de wereld, is de afstand die je producten moeten afleggen aanzienlijk kleiner. Die nabijheid maakt het veel makkelijker om je voorraad aan te vullen, en dat heeft dan weer een positieve invloed op de levertermijnen en prijzen voor de eindklant.

‘Made in Europe’ en MVO

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is vandaag de dag een agendapunt in elk bedrijf. Door een MVO-beleid in te voeren, kan een bedrijf zichzelf in de schijnwerpers zetten bij zijn partners, klanten en eigen teams.

‘Made in Europe’ kopen is een goede zet in het kader van een MVO-beleid, want:

 • Het bedrijf draagt bij aan de economische ontwikkeling in Europa.
 • De producten dragen Europese labels en MVO-certificaten.
 • De koolstofvoetafdruk voor het transport van de goederen blijft beperkt.

Hoe kies je de beste afvalscheidingsbakken voor buiten?

Er zijn verschillende soorten buitenvuilnisbakken, voor verschillende behoeften van bedrijven. De capaciteit, het openingssysteem, de markeringen … Daar moet je allemaal rekening mee houden. Maar hoe combineer je de mogelijkheden tot een afvalscheidingssysteem dat helemaal aansluit bij jouw bedrijf?

De ideale grootte voor het gebruik

De capaciteit van de vuilnisbakken moet groot genoeg zijn voor de hoeveelheid afval die erin wordt geworpen, rekening houdend met hoe vaak ze worden leeggemaakt. Ook moet het type vuilnisbak afgestemd zijn op de mensen die hem gebruiken. Zo past in een gemeenschappelijke vuilnismand of -bak bij de ingang van een gebouw of in een pauzelokaal vaak niet meer dan 100 liter. Voor fabrieksafval en verpakkingsmateriaal uit het magazijn heb je grotere containers nodig, die vaak een capaciteit van meer dan 1000 liter hebben.

Afvalscheidingsbakken voor buiten kiezen: hiermee moet je rekening houden

De fabrikanten van vuilnisbakken hebben verschillende assortimenten bakken, containers en manden voor buitenomgevingen ontwikkeld met verschillende kwaliteitsniveaus en prijzen voor elk budget. De vaakst voorkomende eigenschappen en opties zijn:

 • verschillende soorten vaste of verwijderbare deksels;
 • de mogelijkheid om het deksel met een slot te vergrendelen;
 • verschillende materialen voor buiten, zoals kunststof of metaal;
 • manden met of zonder vuilniszak;
 • vuilnisbakken met een asbak erbovenop;
 • verschillende bevestigingssystemen (aan de muur, op de grond, aan/op een paal);
 • verrijdbare vuilnisbakken met wieltjes;
 • modellen met verschillende vormen en hoogtes;
 • automatische sluiting voor gevaarlijke en licht ontvlambare producten.

Duidelijke markering voor verschillende vuilnisbakken

Hoe zorg je ervoor dat het afval in en rond je bedrijf ook daadwerkelijk kan worden gerecycleerd? Door duidelijk aan te geven welk afval in welke vuilnisbak thuishoort. Als je bijvoorbeeld op de hele site dezelfde kleurencode hanteert, zijn de sorteerbakken voor iedereen in je bedrijf beter herkenbaar.

Je kunt ook posters bij elke vuilnisbak ophangen met illustraties van de afvalstromen die erin thuishoren. Illustraties geven snel en doeltreffend informatie, vooral als bepaalde soorten afval uit dezelfde categorie anders moeten worden gesorteerd. Denk aan kunststoffen: die bestaan in talloze soorten en worden niet allemaal op dezelfde manier verwerkt en gerecycleerd.

Tot slot kan de vorm van de opening in het deksel aangeven welk afval erin mag: bekers, papier of karton, plastic flessen, metalen blikjes, sigarettenpeuken …

Zoals we eerder zeiden, is ook interne communicatie een uitstekende manier om gebruikers te laten weten hoe ze hun afval correct moeten sorteren én ervoor te zorgen dat ze dat ook goed doen.

Waarom afvalscheidingsbakken plaatsen buiten je gebouw?

Afvalscheidingsbakken zijn intussen in elk bedrijfsgebouw te vinden, maar vergeet niet dat ze ook in je buitenomgeving noodzakelijk zijn. Zulke voorzieningen verbeteren je bedrijfsimago, zijn goed voor je budget en blijken soms zelfs wettelijk verplicht.

Wat zijn de economische en ecologische voordelen van afvalscheiding in bedrijven?

Afvalscheiding in bedrijven is niet alleen wettelijk verplicht, maar heeft ook voordelen op economisch vlak. Een bedrijf dat afvalscheidingsbakken plaatst, moet namelijk ook nadenken over manieren om minder afval te produceren en niet-gebruikte materialen terug te winnen.

Uiteraard is afvalscheiding een punt bovenaan de milieu-agenda. Door afval te scheiden, zorgen we ervoor dat die materialen kunnen worden gerecycleerd en verwerkt in nieuwe producten. Er bestaan bijvoorbeeld recyclageketens voor metaal- en houtafval. Niet alleen winnen we zo belangrijke grondstoffen terug, er zijn ook minder fossiele brandstoffen, hout, kool, gas, water … nodig om ze te winnen en te verwerken.

Hoe verbetert afvalsortering het afvalbeheer in een bedrijf?

De juiste containers en afvalscheidingsbakken buiten ter beschikking stellen is essentieel voor een efficiënt en veilig afvalbeheer. Het afval wordt gesorteerd op basis van type (papier, kunststof, glas, metaal), verwerkingsmethode en risico.

Als je het deksel, de capaciteit en het materiaal van je buitenvuilnisbakken goed op jouw bedrijf afstemt, hebben je keuzes invloed op de recyclagekosten. Om die kosten te evalueren, moet je rekening houden met de tijd die werknemers nodig hebben om naar de vuilnisbakken te gaan en hun afval te sorteren. En als bepaalde terugwinbare materialen echt goed gescheiden worden, kun je ze zelfs doorverkopen aan inzamelingsbedrijven.

Wil je meer te weten komen over dit thema? Download dan onze whitepaper ‘Afvalbeheer in het bedrijf’.

Vakantieplannen? Jouw belangrijkste vragen beantwoord

Wat zijn de algemene regels omtrent vakantiedagen?  

Elke maand bouw je als medewerker betaalde vakantiedagen op. Hoewel het aantal toegekende vrije dagen van land tot land verschilt, helpt deze rustperiode om werknemers gezond te houden. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht het bedrijf, ongeacht feestdagen en eventuele andere dagen die kunnen worden opgebouwd onder collectieve overeenkomsten. Deze vakantiedagen moeten normaal gesproken worden gebruikt na een referentieperiode die is vastgesteld door de werkgever of door collectieve overeenkomsten. 

Kan ik mijn zomervakantie opnemen wanneer ik dat wil? 

Je werkgever moet in principe instemmen met jouw vakantieaanvraag. Daarnaast heb je recht op twee onafgebroken weken vakantie tussen 1 mei en 31 oktober. Een werkgever mag alleen bezwaar maken als je vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (zwaarwegende bedrijfsbelangen). Of als er sprake is van een collectieve vakantie, zoals in de bouw en in het onderwijs. Je werkgever kan dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van je vakantieaanvraag. Je werkgever moet dan wel toestaan dat je op een ander moment vakantie opneemt.  

In de praktijk is het vaststellen van een vakantie vaak een kwestie van overleg tussen werknemer en werkgever. Als je je baas tijdig op de hoogte stelt, kan de verdeling van de vakantiedagen van de medewerkers zo georganiseerd worden dat de bedrijfsvoering gewoon door kan gaan. Veel bedrijven hebben collectieve arbeidsovereenkomsten of brancheovereenkomsten die de regels omtrent vakantie opnemen nauwkeuriger definiëren, met name afhankelijk van de branche of de grootte van het bedrijf. 

Vergeet ook niet om te overleggen met je directe collega. Dit is niet alleen fijn voor je leidinggevende en de collega in kwestie, maar ook voor je eigen gemoedsrust als je eenmaal op vakantie bent en zeker weet dat jouw werkzaamheden goed opgevangen worden.  

Kan ik voorrang krijgen bij het aanvragen van mijn zomervakantie? 

Jouw werkgever mag voorrang geven als er van tevoren voorrangsregels zijn afgesproken. Zo kan je werkgever bepalen dat werknemers met schoolgaande kinderen voorrang hebben op vrije dagen tijdens schoolvakanties. Diezelfde afspraak kan hij maken voor werknemers met een partner in het onderwijs of de bouw, of op basis van anciënniteit. Deze afspraken moeten wel zijn opgenomen in je cao, arbeidsvoorwaarden of het personeelshandboek. Staan die afspraken niet vast? Dan kan de voorrang niet zomaar gegeven worden. 

Kan ik in de zomer ook onbetaald verlof opnemen?  

Bij onbetaald verlof neem je een periode vrij waarin je geen salaris krijgt. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je een wat langere reis wil maken en niet voldoende vakantiedagen hebt. Onbetaald verlof is niet wettelijk vastgesteld. In je cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn, maar vaak is het iets wat je zelf met jouw werkgever bespreekt – en wat hij/zij ook mag weigeren. In principe is een mondelinge overeenkomst hierbij voldoende, maar het kan slim zijn het op papier te zetten om onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Hou er ook rekening mee dat onbetaald verlof vaak een langere periode van tevoren opgenomen moet worden, zodat je werkgever hier rekening mee kan houden in de bedrijfsplanning.   

Gezondheidsproblemen: wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn vakantie? 

Het kan zomaar voorkomen dat je ziek wordt op vakantie. Dit is natuurlijk heel vervelend, zeker omdat de Belgische wetgeving voorlopig nog niet toestaat je vakantiedagen waarop je ziek bent te recupereren. Goed nieuws: in alle waarschijnlijkheid verandert deze regelgeving per 1 januari 2023 en kun je je vanaf dan ziekmelden op vakantie en deze vakantiedagen later alsnog opnemen.  

Word je echter ziek nog vóór de start van het verlof, dan kun je de nog op te nemen dagen verplaatsen naar een later tijdstip.  

Ben ik verplicht vakantiedagen op te nemen in de zomerperiode?  

Liever buiten de drukste zomermaanden om op vakantie? Je bent niet verplicht al je vrije dagen in de zomervakantie op te nemen. Als werknemer mag je zelf bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Er zijn natuurlijk sectoren waar een uitzondering geldt, zoals in de bouw en het onderwijs. Wil je als werkgever een collectieve vakantie of verplichte vrije dagen vaststellen, dan moet dit van tevoren in de cao of arbeidsovereenkomst bepaald zijn.  

Kan ik in mijn eerste jaar bij een werkgever vakantie opnemen? 

Het aantal vakantiedagen wordt bepaald op basis van de prestaties van het jaar voordien (het ‘vakantiedienstjaar’). Dit pakt natuurlijk nadelig uit als je net bij een nieuwe job begint. Gelukkig bestaat er de aanvullende vakantie, waarbij je na een aanloopperiode van 3 maanden aanspraak kan maken op verlofdagen.  

Schoolverlaters genieten daarnaast van het voordelige systeem van de jeugdvakantie. Dit geeft recht op 20 verlofdagen, waarop je van de RVA een jeugdvakantie-uitkering ontvangt. Je kan je jeugdvakantie niet combineren met een aanvullende vakantie, maar kiest voor een van de twee. 

Kan ik mijn ongebruikte vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?  

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen na 31 december van datzelfde jaar en kun je dus niet meenemen naar het volgende jaar. Zorg dus dat je er optimaal gebruik van maakt en plan op tijd je vakantiedagen in zodat je de rust krijgt die je verdient.  

Als je vakantie gepland is  

Is het rond qua opgenomen vakantiedagen, dan kan de voorpret en de voorbereiding beginnen. Er zijn nog een aantal zaken die je in aanloop naar je vakantie kunt doen om ervoor te zorgen dat je écht ontspannen weggaat. Wij geven je 5 tips om je werk goed achter te laten, lees het hier. En daarna: tijd om te genieten!  

Koopwijzer: welke opbergkast kies je voor jouw kantoor?

Hout of metaal: het juiste materiaal voor je kast

De meeste kantoorkasten bestaan uit hout of metaal. Welk materiaal je het best kiest, hangt niet alleen af van je stijl, maar ook van het beoogde gebruik. De tips hieronder helpen je de beste keuze te maken.

Hout voor een aangename werkomgeving

Houten kasten zie je meestal in een ‘klassiek’ kantoor. Door hun elegante uiterlijk geven ze de ruimte een stijlvolle, warme uitstraling. Ze zijn minder sterk dan metalen exemplaren, maar de meeste houten kasten zijn stevig genoeg om dossiers en kleine kantoorbenodigdheden in op te bergen.

Metaal: de krachtpatser

Metalen kasten zijn onmisbaar in een industriële omgeving, maar kunnen ook in een kantoor hun nut bewijzen. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en sluitingssystemen, hebben geen last van vocht en zijn erg makkelijk te onderhouden. Ook zijn ze robuust en kunnen ze zware ladingen aan, vooral als je een massief model kiest.

Naast die extra stevigheid hebben metalen kasten nog een voordeel: ze bestaan in elke denkbare combinatie van afwerkingen en kleuren.

Hout en metaal zijn de vaakst voorkomende materialen voor de structuur van kantoorkasten, maar de indeling en deurtjes zijn vaak gemaakt van andere materialen, zoals pvc. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van metaal en hout door het werkblad of de deurtjes van je metalen kast te personaliseren.

De mogelijke structuren van kantoorkasten

Afhankelijk van hoe robuust je opbergkast moet zijn, maak je een keuze uit twee meubelstructuren: massief of demonteerbaar.

Massieve kantoorkasten

Massieve kantoorkasten zijn altijd gemaakt van metaal. Door hun structuur zijn ze beter bestand tegen zware ladingen en kun je ze verplaatsen zonder ze te moeten leegmaken. De legplanken zijn uiteraard verstelbaar, zodat je de kastindeling zelf kunt bepalen. Maar opgelet: voordat je massieve metalen kasten voor je kantoor koopt, moet je zeker weten dat je ze zonder ze te demonteren op hun plaats krijgt! Meet dus nauwkeurig na hoe groot je lift, trappenhal en deuren zijn voordat je een bestelling plaatst.

Demonteerbare kantoorkasten

Alle andere kantoorkasten zijn demonteerbaar. Of ze nu van hout of metaal zijn, ze worden als kit geleverd. Je moet ze dus zelf ter plaatse monteren. Deze kasten zijn toegankelijker en makkelijker te plaatsen en ze zijn stabiel en sterk genoeg voor de meeste kantoren.

De sluitingssystemen voor kantoorkasten

Afhankelijk van de beoogde plaats en de beschikbare ruimte kun je kiezen uit verschillende openingssystemen voor je opbergkast. Het doel: een optimale inrichting van je werkplek mogelijk maken.

Vleugeldeuren

Kantoorkasten met vleugeldeuren zijn de standaard en dus de meest betaalbare versie. Dankzij het klassieke sluitingssysteem met één of meer openklappende deuren krijg je makkelijk toegang tot de inhoud van de kast. Het nadeel is dat je bij dit soort deurtjes meer plaats voor de kast nodig hebt, anders kun je ze niet openen. Er bestaan zowel metalen als houten kasten met vleugeldeuren.

Vouwdeuren

Kasten met vouwdeuren nemen minder plaats in dan die met vleugeldeuren. Deze deuren vouwen zichzelf op over een rail, waardoor je minder plaats nodig hebt om ze te openen. Ook dit systeem vind je zowel bij metalen als bij houten kantoormeubelen terug. Het voordeel ervan is dat je de volledige inhoud van de kast kunt benutten. Er gaat geen vierkante centimeter binnenruimte verloren.

Schuifdeuren

Kasten met schuifdeuren zijn nog handiger, omdat ze geen extra ruimte nodig hebben om te openen. Je kunt ze dus zelfs op plekken zetten waar de ruimte erg beperkt is, zoals een klein kantoor, een hoekje van een landschapskantoor of een gang. Het enige nadeel van dit deurtype is dat je nooit bij de volledige inhoud van de kast kunt. Je kunt nooit beide kanten tegelijkertijd openen om iets uit de kast te halen, want je schuift altijd de deur van de ene helft over de andere helft.

Roldeuren

Roldeuren vind je alleen bij metalen kasten, maar ze hebben tal van voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld bijzonder stil en dus ideaal voor landschapskantoren. Omdat ze volledig open kunnen, zie je de volledige inhoud in één oogopslag. Kantoorkasten met roldeuren zijn ook geschikt voor kleine ruimtes, want je hebt geen extra plaats nodig om ze te openen.

Je documenten veilig bewaren

Als je vertrouwelijke of gevoelige informatie in je kantoorkast wilt bewaren, kies je het best een vergrendelbaar model. Er zijn verschillende mogelijkheden om je documenten veilig te bewaren. De vaakst voorkomende is een in de kast geïntegreerd slot met sleutels. Wil je dat meer collega’s bij deze dossiers kunnen? Kies dan voor een codeslot dat in je kast geïntegreerd is of dat je er zelf op monteert.

Kies een kantoorkast met de juiste binnenindeling

Niet alle kantoorkasten bieden dezelfde opbergmogelijkheden. Hou dus rekening met dit criterium wanneer je een kast koopt. Hieronder lees je welke opbergsystemen er zijn.

Schuifrails om je dossiers te ordenen

In sommige kantoorkasten zit een schuifrail voor hangmappen en ordners of kun je zo’n systeem achteraf installeren. Met dit praktische systeem kun je makkelijk bij al je documenten én zijn ze steeds netjes georganiseerd.

Een andere optie om dossiers op te bergen is een uitschuifbaar frame. Zo kun je nog makkelijker bij je hangmappen, want hiermee kun je een volledige rij tot achteraan uit de kast trekken.

Legborden om alles op te bergen

De meeste kantoorkasten hebben legborden die naar wens in de hoogte kunt verstellen. Voor veel modellen zijn ook extra legborden verkrijgbaar, zodat je ze 100 % naar wens kunt indelen.

Andere opbergaccessoires

Of je nu kiest voor een kast met schuifrails, een uitschuifbaar frame of legborden, er zijn tal van accessoires verkrijgbaar waarmee je de inhoud van je kast netjes organiseert. Je kunt bijvoorbeeld hangmappen ophangen door gewoon een daarvoor geschikte bak op een legbord te zetten, of kantoorbenodigdheden in mandjes of schuiflades leggen. Afhankelijk van de beschikbare hoogte kun je ze zelfs stapelen! Door kleine accessoires en compartimenten te combineren, stel je zelf een opbergoplossing op maat samen voor een erg gunstige prijs.

De juiste kantoorkast kiezen: hou rekening met deze normen

Bij veel kantoormeubelen (zoals kasten, bureaustoelen en scheidingswanden) zijn normen of labels van toepassing op het vlak van onder meer veiligheid, ergonomie, aanpasbaarheid, duurzaamheid en milieu-impact. Ook voor kantoorkasten zijn er verschillende normen. Die lees je in de productbeschrijving wanneer je op zoek bent naar ideale opbergkast.

Milieunormen

Er zijn meerdere milieunormen die voor kantoorkasten kunnen gelden – een handige leidraad om je kantoor in te richten met milieuvriendelijke producten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de FSC-norm (Forest Stewardship Council), die met drie verschillende labels (FSC 100 %, FSC Recycled en FSC Mix) certificeert dat een houten product gemaakt is van gerecycleerde houtvezels of hout uit duurzaam beheerde bossen;
 • de PEFC-norm (Programme for the Endorsement of Forest Certification), die garandeert dat het hout waarvan je kantoorkast gemaakt is, uit een duurzaam beheerd bos komt.

Brandnormen

Brandnormen classificeren materialen op basis van hun brandwerendheid. Materialen in de categorie M0 zijn onbrandbaar, terwijl de categorie M4 licht ontvlambaar is.

Om je bedrijfslokalen én je medewerkers veilig te houden, raden we je aan een kantoorkast te kiezen met de certificeringen NF EN 1021-1 en 1021-2. Die garanderen dat je meubel bestand is tegen verbranding door een sigaret of lucifer.

Kiezen voor ‘Made in Europe’

Kiezen voor ‘Made in Europe’ wanneer je materiaal aankoopt, heeft heel wat voordelen voor je bedrijf. Het houdt namelijk een aantal garanties in wat de productie en het transport van je producten betreft.

‘Made in Europe’ merken, een maatstaf voor kwaliteit

Als je binnen Europa koopt, weet je zeker dat je producten aan de geldende regels voldoen die opgelegd zijn door de Europese Unie en je land.

Die regels gaan voornamelijk over de samenstelling, het ontwerp en de kwaliteit van producten. Bovendien zijn bedrijven die goederen verkopen in Europa verplicht transparant te werk te gaan, wat betekent dat hun producten traceerbaar moeten zijn.

De strategische troef van Europese partners

Als je goederen koopt in Europa in plaats van bij een leverancier aan de andere kant van de wereld, is de afstand die je producten moeten afleggen aanzienlijk kleiner. Die nabijheid maakt het veel makkelijker om je voorraad aan te vullen, en dat heeft dan weer een positieve invloed op de levertermijnen en prijzen voor de eindklant.

Op vakantie? 5 tips waarmee jij je werk relaxed achterlaat

Een goede voorbereiding…

Een ontspannende vakantie begint met een goede voorbereiding. Dus ook op je werk. Begin daarom al twee tot drie weken van tevoren met de ‘vakantievoorbereidingen’. Stel bijvoorbeeld klanten en collega’s ruim op tijd op de hoogte van je afwezigheid. Bespreek de werkoverdracht ook al de week voor je op vakantie gaat en niet pas de laatste dag.

Afbouwen doe je ook door ruimte in je agenda te creëren. Plan bijvoorbeeld voldoende tijd in voor de overdrachten en neem de laatste week geen nieuwe taken meer aan. Zo rond je alles mooi op tijd af en zijn de laatste dagen voor je vakantie een stuk relaxter.

Maak een duidelijke vakantieoverdracht

Wil je met een gerust gevoel de werkdag eindigen op je laatste dag? Dan is een duidelijke vakantieoverdracht onmisbaar. Je slaapt tenslotte een stuk beter als je weet dat het werk goed wordt opgepakt. Zorg dat in de werkoverdracht sowieso de volgende zaken staan:

 1. Wat je verwacht
 2. Wanneer taken uitgevoerd moeten worden
 3. Wie betrokken is
 4. Waar benodigde gegevens staan
 5. Geef indien nodig een procesbeschrijving of voorbeeld hoe het gedaan moet worden
 6. Vermeld waar nodig een status

Mailen vanuit je hangmat of niet?

Met duidelijkheid kom je verder. Communiceer daarom duidelijk of je wel of niet bereikbaar bent tijdens je vakantie. Ben je echt even van de aardbol verdwenen? Laat dan weten wie je collega/ klant dan wel kan benaderen. Wil je ook tijdens je vakantie nog wat zaken regelen en bereikbaar zijn? Dan is het slim om vaste tijdstippen af te spreken waarop je bereikbaar bent en jij je mail checkt. Zo creëer je duidelijkheid wanneer je bereikbaar bent en creëer je voor jezelf rust.

De kracht van een duidelijke out-of-office

Terwijl jij van je vakantie geniet, stromen de mails binnen. Tijd dus voor een duidelijke out-of-office waarin staat wanneer je weg bent en wie een alternatief contactpersoon is. Activeer de afwezigheidsmail ook alvast ’s ochtends zodat je niet onnodig gestoord wordt door niet dringende zaken. Zo rond jij op je gemak de laatste dingen af.

Vooruit kijken

Wil je na terugkomst nog lekker nagenieten van dat ontspannen vakantiegevoel? Plan dan ook voldoende tijd in na je vakantie om in alle rust zaken op te pakken en de uitgevoerde taken te bespreken. Plan bijvoorbeeld even een meeting met je vervangers, plan tijd in om je mail bij te werken en eventueel een evaluatie van wat beter kan.

Earth Overshoot Day: een belangrijk moment voor de bewustwording

Meer dan 4 keer de aarde nodig  

Als iedereen zou leven als de gemiddelde Belg, zouden we meer dan 4 aarde’s nodig hebben. Uit een rapport van WWF België in samenwerking met het Global Footprint Network blijkt dat de koolstofvoetafdruk 65% uitmaakt van de totale ecologische voetafdruk van België. Tegelijkertijd is de biocapaciteit (het vermogen om hulpbronnen te produceren en het afval dat het gevolg is van het verbruik ervan te absorberen) bijzonder beperkt. Dit brengt met zich mee dat er 5,5 maal de biologische productiviteit van België nodig is om de CO2 van de verbranding van fossiele brandstoffen te absorberen. 

We kunnen de Overshoot Day o.a. terugdringen als we onze energiesystemen fossielvrij maken, switchen naar een plantenrijk dieet, overtollige CO2 vastleggen en gaan leven op een manier die minder hulpbronnen vergt.  

Hoe kun je als bedrijf je footprint verkleinen?  

Ook bij Manutan zijn we ons erg bewust van de noodzaak om onze koolstofuitstoot aanzienlijk te verminderen. Om dit te bewerkstelligen hebben wij twee belangrijke pijlers vastgesteld waar we ons company-wide aan toewijden middels diverse aanpassingen. Hopelijk kunnen deze initiatieven ook jouw organisatie inspireren.  

1. Minder grondstoffen verbruiken

 • We verminderen de impact van onze logistiek en optimaliseren onze vervoersstromen en ladingen. Dit doen we met schonere energiebronnen voor onze vervoerders, efficiënter inladen van vrachtwagens om zo het aantal vrachtwagens op de weg te verminderen en een vermindering van het aantal af te leggen kilometers.  
 • Onze verpakkingen bestaan voor 70% uit gerecycleerd materiaal en de afmetingen van onze pakketten worden aangepast aan het vervoerde product om verspilling tegen te gaan. Ook geven we de voorkeur aan het hergebruiken van verpakkingen van leveranciers. 
 • Er zijn hybride en elektrische voertuigen beschikbaar gesteld voor verplaatsing van ons personeel. Daarnaast worden er personeelstrainingen voor milieubewust autorijden gegeven.  
 • Met zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor in Anderlecht zorgen we voor een duurzame bron van energie. 
 • We werken met een speciaal bedrijfsprogramma voor het meten van energie-efficiëntie.

2. De circulaire economie en een verantwoord productaanbod stimuleren

 • We hebben meer dan 17.000 milieuvriendelijke producten binnen ons assortiment.  We geven altijd de voorkeur aan producten met milieulabel, maatschappelijk keurmerk of die gemaakt zijn van minimaal 25% gerecycleerd materiaal.   
 • Selectie en beoordeling van onze leveranciers gebeurt op basis van MVO-criteria. Maar liefst 98,5% van onze producten is bovendien afkomstig van Europese leveranciers.  
 • We werken samen met een bedrijf dat onze gebruikte elektronica verzamelt en opknapt. Deze refurbished artikelen worden weer verkocht of gedoneerd. Producten waarbij dit niet meer mogelijk is, worden gerecycleerd. Door het toepassen hiervan wordt 1662 kilo materiaal (aluminium, staal, koper) bespaard, wat overeenkomt met 77 ton CO2.

In de infographic ‘MVO bij Manutan’ lees je meer over wat wij verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe wij daarnaar handelen. Download ‘m hier en laat je inspireren! 

#MOVETHEDATE 

Earth Overshoot Day is een initiatief van het Global Footprint Network. Zij bieden dan ook veel tips, oplossingen en projecten om de datum van Earth Overshoot Day zo ver mogelijk uit te stellen. Een welvarend leven binnen de mogelijkheden van onze planeet ligt volgens dit initiatief namelijk niet buiten ons bereik. Er bestaan tal van oplossingen om duurzaamheid te verbeteren, binnen de vijf belangrijkste gebieden: planeet, steden, energie, voedsel, en bevolking. We raden je aan om een kijkje op de website te kijken om te kijken hoe jij of jouw bedrijf je kan inzetten. Op deze website vind je tevens de #MoveTheDate Solutions Map, waar je relevante informatie kunt vinden over projecten die bijdragen aan het in evenwicht brengen van de menselijke activiteit met het ecologisch budget van de aarde. Verken dus zeker even de kaart om te kijken welke oplossingen in jouw regio zijn geïmplementeerd, of maak een account aan en voeg een initiatief van jouw bedrijf toe.  

De functie van MVO-verantwoordelijke

Wat zijn de taken van een MVO-verantwoordelijke?

MVO-verantwoordelijke (of ‘verantwoordelijke duurzame ontwikkeling’) is een nieuwe functie die bedoeld is om een positieve impact teweeg te brengen. Zo’n medewerker heeft een strategische missie: de MVO-strategie van het bedrijf opstellen en uitvoeren, met de steun van de algemene directie.

In dat kader ziet zijn of haar takenpakket er als volgt uit:

 • doorlichten wat het bedrijf al doet op het vlak van duurzame ontwikkeling;
 • de maatschappelijke en milieu-impact van het bedrijf evalueren en de sterke en zwakke punten ervan in kaart brengen;
 • erover waken dat het bedrijf de regelgeving en normen naleeft (internationale ISO-norm 26000 inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, GRI-normen voor duurzaamheidsverslaggeving …);
 • bepalen welke strategische pijlers er binnen het bedrijf moeten komen en die afstemmen op de andere interne beleidslijnen (hr-beleid, aankoopbeleid …);
 • projecten leiden in overleg met de andere afdelingen;
 • de MVO-initiatieven van het bedrijf promoten met gerichte communicatie, zowel binnen de onderneming als daarbuiten;
 • rapporteren over de MVO-acties om te verzekeren dat ze zoals gepland verlopen.

De grootste uitdaging voor de MVO-verantwoordelijke is dat hij of zij alle belanghebbenden moet motiveren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Denis Grivet, kwaliteits- en MVO-directeur bij de Groupe HOLDER, zei het als volgt tijdens de veertiende editie van het World Forum for a Responsible Economy: “De echte MVO-verantwoordelijke is de aankoper die zijn bedrijf weet te overtuigen om over te schakelen van eieren uit legbatterijen naar eieren van kippen met vrije uitloop. Dat is de winkelverantwoordelijke die zijn team uitlegt hoe ze afval correct moeten sorteren. Dat is de banketbakker op de R&D-afdeling die een recept bedenkt met minder vetstoffen, suiker of zout. En zo kan ik nog even doorgaan.”

Welke vaardigheden heeft de ideale MVO-verantwoordelijke?

Eerst en vooral moet de MVO-verantwoordelijke een hart hebben voor alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft: het milieu, afvalbeheer, inclusiviteit, gendergelijkheid enzovoort. Het lijkt vanzelfsprekend, maar persoonlijke overtuiging is de eerste vereiste voor deze functie.

Daarnaast moet de MVO-verantwoordelijke over een aantal technische vaardigheden beschikken:

 • kennis over duurzame ontwikkeling, het milieu en de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven;
 • de juridische context om het bedrijfsbeleid continu aan de nieuwste normen en wetten aan te passen;
 • beheer van complexe projecten;
 • change management.

Wat softskills betreft, moet de MVO-verantwoordelijke blijk geven van:

 • analytische vaardigheden om de impact van het bedrijf op de planeet, de belanghebbenden en de samenleving te begrijpen;
 • pedagogische vaardigheden om medewerkers en directieleden bewust te maken over duurzame ontwikkeling en hen te motiveren om zich ervoor in te spannen;
 • goede sociale vaardigheden om vlot met alle belanghebbenden te kunnen communiceren en samenwerken;
 • geduld, want de sociale en ecologische transformatie van een bedrijf is een werk van lange adem.

Hoeveel verdient een MVO-verantwoordelijke?

Het gemiddelde jaarloon van een MVO-verantwoordelijke of verantwoordelijke duurzame ontwikkeling ligt rond 50.000 euro volgens Glassdoor, de wereldwijde leider in informatieverzameling over tewerkstelling en bedrijven (de geraadpleegde gegevens gelden voor het Verenigd Koninkrijk in 2022). Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de ervaring kan het loon variëren van 34.000 euro tot 72.000 euro.

Welke opleiding moet een MVO-verantwoordelijke hebben gevolgd?

Je kunt MVO-verantwoordelijke worden als je minstens een diploma niveau 1 (masterdiploma ) hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • master in de milieuwetenschap, duurzame ontwikkeling, ecologie, politieke en sociale wetenschappen, aardwetenschappen …;
 • ingenieursdiploma;
 • business school met specialisatie in duurzame ontwikkeling.

Desalniettemin is er voor deze functie nog geen initiële opleiding nodig, want ze wordt nog als een nieuwe functie beschouwd. Sommige bedrijven schakelen hiervoor ervaren managers in die alle ins en outs van hun onderneming kennen en die opleidingen over bepaalde concepten hebben gevolgd, zoals wettelijke naleving, een duurzaam aankoopbeleid, extra-financiële rapportering enzovoort.

Eveneens tijdens de veertiende editie van het World Forum for a Responsible Economy zei Joséphine Biernacki, MVO-verantwoordelijke van de Damartex Group, een van de grootste Europese distributiebedrijven voor senioren: “De MVO-verantwoordelijke is een beetje zoals een dirigent. Hij moet zich omringen met experts, maar heeft uiteindelijk vooral drie dingen nodig om een MVO-beleid in goede banen te kunnen leiden: gezond verstand, nieuwsgierigheid en ontmoetingen met mensen die hem inspireren.”

Met een aantal jaar ervaring op zak kan de MVO-verantwoordelijke doorgroeien naar een directiefunctie binnen het bedrijf of aan de slag gaan bij een niet-gouvernementele organisatie (ngo) of adviesbureau.

Omdat deze MVO-concepten constant evolueren, belooft deze functie mettertijd alleen maar strategisch belangrijker én boeiender te worden.

Download onze whitepaper ‘Aankoopbeleid en MVO’

Hoe bereiken we in 2050 CO2-neutraliteit?

Koolstofneutraliteit: een prioriteit voor iedereen  

Koolstofneutraliteit betekent dat er een evenwicht is tussen de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door menselijke activiteit en de vastlegging van CO2 door koolstofputten, op wereldschaal. Door het niveau van de CO2-concentratie in de atmosfeer op deze manier te stabiliseren, zal de stijging van de temperatuur op aarde worden beperkt. Volgens het Europees Parlement absorberen natuurlijke koolstofputten, zoals bodem, bossen en oceanen, tot 11 gigaton CO2 per jaar, terwijl de wereldwijde uitstoot in 2019 38 gigaton bedroeg**. We moeten onze broeikasgasemissies dus op alle niveaus drastisch gaan verminderen! 

En dit is waar de Green Deal van de EU om de hoek komt kijken, waarin een aantal kenmerkende beleidsmaatregelen is vastgelegd.  Bedrijven zullen zich voornamelijk moeten richten op decarbonisatie, waarbij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wordt geïntegreerd in een verantwoord aankoopbeleid. Hier zullen we ter verduidelijking even wat dieper op ingaan.  

Inkoop met betrekking tot scopes 1, 2 en 3  

 De broeikasgasuitstoot van organisaties wordt gewoonlijk ingedeeld in drie grote families:  

 •  Scope 1: de directe uitstoot van het bedrijf door apparatuur, installaties zoals verwarming, airconditioning, brandstof voor het wagenpark, etc. 
 • Scope 2: indirecte uitstoot die verband houdt met de productie van energie die door het bedrijf wordt verbruikt, zoals elektriciteit. 
 • Scope 3: indirecte uitstoot die verband houdt met de waardeketen, d.w.z. alle uitstoot geproduceerd door de verschillende stakeholders (leveranciers, dienstverleners en klanten). Dit omvat bijvoorbeeld de aankoop van producten en diensten en het voor- en natransport van goederen, tot en met het gebruik en het einde van de levensduur van de verkochte producten en diensten.  

Scope 3 verdient speciale aandacht omdat deze niet alleen moeilijk te controleren is, maar ook bijzonder schadelijk is omdat deze in de meeste sectoren gemiddeld 70% van de uitstoot beslaat.*** En wie anders dan de aankoopafdelingen kunnen deze indirecte uitstoot in de waardeketen verminderen?  

Twee complementaire benaderingen  

Om aan deze overgang bij te dragen, kunnen aankoopafdelingen twee methoden combineren:  

Een gerichte aanpak 
Hierbij richten aankoopafdelingen zich op grote projecten. Nadat de bedrijfstakken met een grote impact zijn geïdentificeerd, kunnen ze in kaart brengen in hoeverre bedrijfsteams en de leveranciersmarkten er klaar voor zijn. Op basis van deze mapping kunnen aankopers toekomstige aanpassingen gaan integreren. 

Systemische verandering 
Aankoopafdelingen kunnen ook een meer globale aanpak hanteren, door:  

 • Een herziening van de processen, waarbij de decarbonisatiedoelstellingen worden geïntegreerd in de strategische, operationele en managementprocessen.  
 • Het gebruik van tools voor aankoop- en leveranciersprestatiebeheer die rekening houden met de meting en monitoring van CO2-emissies. Bepaalde technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie, zouden de uitvoering hiervan kunnen vergemakkelijken.  
 • De ontwikkeling van competenties van aankoopteams, zodat zij externe effecten en mogelijke gebieden voor optimalisatie kunnen beoordelen. 

Wil je als aankoper alvast een vliegende start maken met het optimaliseren en dus verduurzamen van je aankoopbeleid? Maak dan gebruik van Manutan’s Savin’side: een unieke methode die wij ontwikkelden om long tail spend aankopen zo lean mogelijk te houden. We vertellen je er graag meer over! 

Een collectieve aanpak  

Het verkleinen van de carbon footprint is niet alleen aan de orde voor de aankopers, ze kunnen natuurlijk niet alleen handelen en moeten kunnen rekenen op een intern en extern ecosysteem. Het bereiken van koolstofneutraliteit kan alleen worden bereikt door een collectieve aanpak en een win-win logica. Met deze dynamiek zullen bedrijven in staat zijn aan sociale en milieueisen te voldoen, en tevens hun concurrentiepositie kunnen behouden. Meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid op de werkvloer? Laat je inspireren door onze vele andere blogartikelen hierover!  

*Bron: website Europese Commissie
**Bron: nieuwsbericht Europees Parlement
***Bron: webinar EcoVadis door Senior Vice President Sylvain Guyoton

Een duurzaam aankoopbeleid, hoe zien aankoopverantwoordelijken dat?

Duurzaam aankopen om aan de regels te voldoen

Voor de meeste aankoopverantwoordelijken is een duurzaam aankoopbeleid eerst en vooral een hulpmiddel om aan alle wettelijke regels te voldoen. Erik Richter, directeur duurzame aankopen bij de PSA Group, zegt het als volgt: “De eerste pijler, compliance, is eigenlijk vanzelfsprekend.”

Het klopt dat de regels door de jaren heen verstrengd zijn, zowel wat milieu betreft als op het vlak van ethisch zakendoen, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, overheidsopdrachten enzovoort. Dat geldt in het bijzonder in de Europese Unie, die met de Europese Green Deal een versnelling hoger wil schakelen.

Enkele typische voorbeelden van het regelgevende kader in de Europese Unie:

 • De UK Modern Slavery Act

Als gevolg van de uitvaardiging van de Britse wet inzake moderne slavernij moeten sommige bedrijven een jaarverslag publiceren met de maatregelen die ze nemen om te garanderen dat hun volledige toeleveringsketen vrij is van moderne slavernij of mensenhandel.

 • Zorgplicht

De Franse zorgplichtwet verplicht grote bedrijven om een waakzaamheidsplan te publiceren. Zo’n plan is bedoeld om risico’s te voorkomen op het vlak van het milieu, de mensenrechten en corruptie in hun activiteiten en bij hun filialen, onderaannemers en leveranciers over de hele wereld. Andere Europese landen hebben zich door deze wet laten inspireren en leggen soortgelijke regels op.

 • Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Deze richtlijn vervangt binnenkort de richtlijn niet-financiële rapportage (NFI-richtlijn) en verplicht een bepaald type bedrijven om informatie over hun toeleveringsketen, hun impact op het ecosysteem, hun governance en meer te publiceren.

Duurzaam aankopen om de toeleveringsketen te versterken

Een duurzaam aankoopbeleid is essentieel om een sterke toeleveringsketen op te bouwen en je aankoopafdeling ‘agile’ te maken. Door de coronacrisis is dit nu belangrijker dan ooit. In dat kader vindt meer dan twee derde van de aankopers en leveranciers dat hun initiatieven om duurzaam te handelen hebben geholpen om deze erg moeilijke periode te doorstaan[1].

Mars investeert al jaren enorme bedragen om zijn toeleveringsketen nog duurzamer te maken. Barry Parkin, directeur duurzame ontwikkeling en toelevering van de multinational, onderstreept de voordelen die hij in die aanpak ziet: Wereldwijd hebben we ongeveer 150 fabrieken. Verbazingwekkend genoeg hebben we ze allemaal heel 2020 lang draaiende kunnen houden, ondanks de schommelende vraag en logistieke chaos. Wat ik heb geleerd, is hoe veerkrachtig de toeleveringsketens eigenlijk zijn. […] We zijn ervan overtuigd dat, door ze de voorbije jaren te verduurzamen, we ze ook weerbaarder hebben gemaakt.”[2]

Voor Bayer steunt een duurzame, veerkrachtige toeleveringsketen vooral op gezonde relaties met partners. Thomas Udesen, aankoopdirecteur van de industriële chemie- en farmareus en medeoprichter van Sustainable Procurement Pledge[3], een aankoopcommunity die zich inzet voor duurzame ontwikkeling, legt uit: “Bayer vastgesteld dat onze sterke partnerschappen en onze investeringen in diepgaande, betrokken relaties van de voorbije tien jaar echt hun vruchten hebben afgeworpen. […] Tot nu toe hebben we in geen enkele fysieke toeleveringsketen een onderbreking gekend tijdens de coronaperiode. Wat nog mooier is: zelfs al is het gevaar nog niet helemaal geweken, we hebben duidelijk gezien hoe geweldig onze partners zijn.[4]

Duurzaam aankopen om waarde te creëren

Naast compliance en sterkere toeleveringsketens is er nog een derde reden waarom bedrijven een duurzaam aankoopbeleid willen hanteren. Sommige ondernemingen willen namelijk nog een stap verder gaan en van hun duurzame aankoopbeleid een prestatie-indicator maken waarmee ze zich onderscheiden op de markt.

Dat bevestigt Erik Richter, directeur duurzame aankopen bij de PSA Group: “Dan wordt het pas echt interessant: we willen niet alleen compliant zijn, maar die compliance ook omzetten in prestaties. Dat betekent dat we wendbaarder moeten zijn dan de markt. We moeten niet gewoon doen wat van ons wordt verwacht, maar die verwachtingen een stap voor zijn.”

Clariant wil mede dankzij hun prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling uitgroeien tot een wereldleider in de chemische sector. Cesare Guarini, de voormalige directeur strategische aankoopinitiatieven en duurzame ontwikkeling van het Zwitserse bedrijf, legt uit wat dat voor de aankoopafdeling betekent: “Het is de bedoeling dat we een bijdrage leveren door de kosten om te zetten in meerwaarde en door ons te concentreren op drie belangrijke pijlers: duurzame ontwikkeling, innovatie en groeiende markten. Om daarin te slagen, zijn we van plan samenwerkingsprogramma’s met onze leveranciers op te zetten.” 

Met deze verhalen in het achterhoofd lijkt een duurzaam aankoopbeleid de perfecte oplossing voor de uitdagingen waar bedrijven vandaag mee kampen én een wezenlijke factor in elke MVO-strategie. Er bestaat geen twijfel over: een duurzaam aankoopbeleid is onmisbaar voor elk concurrentieel bedrijf.

Download onze whitepaper ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

[1] EcoVadis & Stanford Graduate School of Business, Sustainable Procurement Barometer 2021
[2] EcoVadis, Hoe heeft uw duurzame aankoopbeleid bijgedragen aan de toegenomen veerkracht van de toeleveringsketen?, 8 april 2021
[3] In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘Verbintenis voor duurzame aankopen’.
[4] EcoVadis, Hoe heeft uw duurzame aankoopbeleid bijgedragen aan de toegenomen veerkracht van de toeleveringsketen?, 8 april 2021

Refurbished producten om het milieu een handje te helpen

Tweedehands in de lift

Dankzij de interesse van burgers en door milieu-overwegingen is de tweedehandsmarkt overal ter wereld aan een stevige opmars bezig. Deze nieuwe consumptievormen waarbij circulariteit centraal staat in plaats van lineariteit, hebben nu ook hun weg gevonden tot in de aankoopafdeling. En daar is een goede verklaring voor: tweedehandsproducten zijn een oplossing voor de economische en milieu-uitdagingen waaraan bedrijven het hoofd moeten bieden. Die kunnen de producten niet alleen goedkoper aankopen, maar verlengen ook de levensduur ervan. Op die manier wordt het gebruik van die producten minder koolstofbelastend en verklein je dus de milieu-impact van je bedrijf.

Natuurlijk is en blijft de tweedehandsmarkt onlosmakelijk verbonden met de markt voor nieuwe producten, die steeds innovatiever en performanter worden. Uiteindelijk is het evenwicht tussen die twee werelden de sleutel tot succes. Want alleen door nieuwe producten te hergebruiken tot ze toe zijn aan recyclage (zonder dat de gebruikswaarde eronder lijdt), kunnen we hun levenscyclus optimaal benutten.

Gebruikt vs. refurbished

De tweedehandsmarkt kent twee hoofdcategorieën:

 • Gebruikte producten worden niet door een professionele partij gecontroleerd of getest en hebben meestal geen garantie. Meestal worden ze verkocht door particulieren.
 • Refurbished producten krijgen een tweede leven via een industriële partij. Ze worden professioneel getest, hersteld en opnieuw verpakt. Bij deze producten hoort ook een garantie, waarvan de duur verschilt per verkoper.Refurbished producten werken helemaal naar behoren, maar ze zijn uiteraard niet gloednieuw. Om meer duidelijkheid te scheppen voor de klant, worden deze producten in graden onderverdeeld:
  • 1e graad: het product is in uitstekende staat. Er zijn geen gebruikssporen, het zou net zo goed nieuw kunnen zijn.
  • 2e graad: het product is in zeer goede staat, maar heeft enkele lichte gebruikssporen (zoals minuscule krasjes).
  • 3e graad: het product is in goede staat, maar heeft enkele gebruikssporen (zoals krassen, schaafplekken, deukjes …).

De populairste refurbished producten

De markt voor refurbished producten bestaat vooral uit IT- en telefoniemateriaal van alle denkbare merken, van computers tot smartphones, tablets en accessoires. Toevallig zijn dit ook de producten met het grootste aandeel in de milieu-impact van de digitale wereld[1]!

De sector is goed gestructureerd en er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe spelers verschenen. Deze professionals zijn bevoegd om apparaten volledig te controleren, testen, herstellen en reinigen, en om ze opnieuw te verpakken in individuele verpakkingen met de nodige compatibele accessoires. Ook nemen ze de klantendienst voor hun rekening en kunnen ze zelfs de positieve impact van het hele proces berekenen. Elk bedrijf kan dus performante, traceerbare refurbished producten met een bijbehorende kwaliteitsservice kopen. Voor de eindgebruiker is de gebruikservaring identiek aan die van een nieuw product.

Voor de aankoopafdeling zijn deze producten ook een doeltreffende manier om te besparen. Refurbished producten worden voor een lagere prijs verkocht dan nieuwe: volgens marktexperts kosten ze de koper tot maar liefst 70 % minder per apparaat.

Tot slot past de aankoop van refurbished producten helemaal in het kader van een bedrijfsaanpak die beantwoordt aan de milieuverplichtingen. Zoals je wellicht weet, gaat een elektronisch apparaat gemiddeld niet langer dan enkele jaren mee. Dat is veel te kort voor de milieu-impact die hun productie met zich meebrengt, zeker als het om een laptop, tablet of smartphone gaat. Die apparaten horen namelijk bij de meest vervuilende. Een onderzoek door de academici Eric Williams en Ruediger Kuehr in opdracht van de Verenigde Naties windt er geen doekjes om. De onderzoekers schatten dat voor de productie van een desktopcomputer 240 kg aan fossiele brandstoffen (ofwel 10 keer het gewicht van de computer zelf), 22 kg aan chemische producten en 1,5 ton water nodig is. Bovendien bevatten deze apparaten veel zware metalen (lood, kwik, cadmium en chroom) die niet alleen een risico vormen voor de gezondheid van de medewerkers, maar ook voor het milieu. Met het oog op deze vaststelling benadrukken de auteurs hoe belangrijk hergebruik is: “Veel van de energie die een computer tijdens zijn hele levenscyclus verbruikt, gaat naar de productie van hightechcomponenten die meestal tijdens het recycleren worden vernietigd om de ruwe grondstoffen te recupereren. Daarom is het energiebesparingspotentieel van herverkopen of upgraden ongeveer 5 tot 20 keer groter dan dat van recycleren.” [2]

Refurbished producten zijn dus een bijzonder interessante optie voor aankoopdirecties die een duurzaam aankoopbeleid willen hanteren en hun uitgaven willen optimaliseren zonder in te boeten aan kwaliteit. Voorwerpen een nieuw leven geven, verspilling tegengaan en de voorkeur geven aan een circulaire economie: dat zijn de tools waarmee duurzame bedrijven een waar verschil kunnen maken.

Eurostat definieert ‘hergebruik’ als  “elke bewerking waardoor producten of componenten die geen afval zijn, worden hergebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze ontworpen zijn ”.

Download onze whitepaper ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’

[1] GreenIT.fr, Environmental footprint of the digital world, 2019
[2] Kuehr, Ruediger & Eric Williams (eds.): Computers and the Environment: Understanding and Managing Their Impacts, Kluwer Academic Publishers, EcoEfficiency in Industry and Science Series, Dordrecht/NL, oktober 2003, 300 pagina’s

Infographic: In 5 stappen naar een verantwoorde werkplek

Van CO2-impact tot de gezondheid van werknemers tot de pijlers van duurzame ontwikkeling, bepaalde gewoonten maken het verschil als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. ️

Afvalbeheer, welzijn van medewerkers, keuze van leveranciers zijn enkele van de acties die moeten worden uitgevoerd om een ​​verantwoorde werkomgeving te creëren.

Lees er meer over in onze infographic.

Download de infographic hier!

Infographic: MVO bij Manutan

Groeien betekent bij Manutan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bij ons staan eerlijk en verantwoord handelen daarom altijd centraal. Als distributeur willen we al onze partners helpen vooruit te gaan: klanten, medewerkers, leveranciers en investeerders.
In deze infographic zetten we de hoofdpunten van het MVO-beleid van Manutan op een rijtje.

Bij Manutan is onze MVO-aanpak gebaseerd op 3 pijlers: de vermindering van de CO2-uitstoot, de bevordering van een verantwoord aanbod ten gunste van de circulaire economie en de ontwikkeling van inclusie. Ontdek alle concrete acties rond deze 3 pijlers in onze MVO-infographic.

Download de infographic hier.

Koopwijzer: ecologische verpakkingen bij Manutan

Wat is een ecologische verpakking?

Ecologische verpakkingen zijn recycleerbaar: ze zijn gemaakt van een materiaal dat zo behandeld kan worden dat het daarna opnieuw bruikbaar is. De term ‘ecologisch’ verwijst naar het feit dat ze het milieu sparen door een bestaand materiaal opnieuw te verwerken in plaats van nieuwe materialen te maken. Recycleerbare verpakkingen gebruiken is een efficiënte manier om kostbare natuurlijke grondstoffen te beschermen, want het verkleint de afvalberg en dus de milieuvervuiling.

Hoe weet je of een verpakking recycleerbaar is?

Veel van de producten en verpakkingen die je dagelijks gebruikt, zijn voorzien van meerdere logo’s. Aan die pictogrammen zie je wat recycleerbaar is en wat niet.

Welke recyclagesymbolen zijn er?

Wil je het milieu een handje helpen, dan moet je allereerst weten wat die verschillende recyclagesymbolen precies betekenen. Hieronder zie je de logo’s die het vaakst voorkomen op de producten en verpakkingen in jouw omgeving.


Het groene punt betekent dat het bedrijf dat de verpakking of het product heeft geproduceerd partner is van de Europese regeling voor ecologische verpakkingen volgens de Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval – 94/62/EG.


De möbiusband geeft aan dat de verpakking recycleerbaar is.


Deze twee symbolen geven de consument informatie over het percentage gerecycleerde grondstoffen dat gebruikt is bij de productie van het betreffende product of de verpakking.


Dit logo is een instructie: het vraagt de consument om zijn afval in de vuilnisbak te gooien.


Dit logo betekent dat de verpakking of het product niet in de gewone vuilnisbak mag, maar apart moet worden ingezameld.


Het Triman-logo staat op alle recycleerbare verpakkingen, want dat is verplicht.


Dit logo vertelt de consument meer over de samenstelling van een kunststof verpakking. Het acroniem van het materiaal en de categorie staat eronder, het cijfer geeft aan welk type kunststof er precies is gebruikt.


Dit symbool staat op glazen verpakkingen en geeft aan dat ze moeten worden gerecycleerd.


Alle recycleerbare aluminium verpakkingen dragen dit logo.


Deze ecolabels geven aan dat de verpakkingen voldoen aan strenge criteria om hun milieuvoetafdruk te beperken.

Welke kunststoffen zijn niet recycleerbaar?

Kunststof is een van de materialen die het moeilijkst te recycleren zijn. En omdat de meeste verpakkingen gemaakt zijn van kunststof, moet je minstens weten hoe ze samengesteld zijn als je er zeker van wilt zijn dat je gekozen verpakking recycleerbaar is. Om je daarbij te helpen, bestaat er een codesysteem voor kunststof met de cijfers 1 tot en met 7.

Uit deze codes kun je de kenmerken en eigenschappen van verschillende soorten kunststof afleiden, zoals de mate waarin de betreffende verpakking recycleerbaar is. Er bestaan vier kunststoffamilies: PP (polypropyleen), PET (polyethyleentereftalaat), PEHD (polyethyleen van hoge densiteit) en PELD (polyethyleen van lage densiteit).

Polyethyleentereftalaat, het materiaal waarvan producten zoals frisdrank- of olieflessen gemaakt zijn, is bijvoorbeeld een kunststof uit categorie 1 en dus 100 % recycleerbaar.

Polystyreen (PS) was vroeger niet recycleerbaar, maar staat nu ook in de rangschikking. Dat is een interessante ontwikkeling, want het is een materiaal dat voor erg uiteenlopende toepassingen wordt gebruikt.

Welke verpakkingen zijn het milieuvriendelijkst?

Om de juiste ecologische verpakkingen te kiezen, heb je kennis van zaken nodig over de gebruikte grondstoffen en de mate waarin ze recycleerbaar zijn.

Milieubewuste verpakkingen én gewoonten

Dé trend van vandaag is ‘zero waste’. Steeds meer voedingswinkels verkopen in dat kader producten in bulk, zodat consumenten zelf de nodige hoeveelheid in kraftpapieren zakjes kunnen stoppen. Het idee erachter is dat klanten geen plastic zakjes meer gebruiken of in het beste geval zelfs hun eigen herbruikbare zakjes of potjes meebrengen.

Bij Manutan bieden we een assortiment milieuvriendelijke verpakkingsproducten aan, want ook wij zetten ons in voor het milieu. Wil je meer weten? Lees dan onze koopwijzer over de nieuwste duurzame producten voor kantoor en magazijn.

Welke verpakkingen zijn het minst vervuilend?

De minst vervuilende verpakkingen zijn de makkelijkst recycleerbare of composteerbare, want die laatste zijn biologisch afbreekbaar. Draagt jouw bedrijf duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel? De onderstaande materialen zijn de milieuvriendelijkste opties en verdienen dus de voorkeur.

Hout

Houten verpakkingen zijn het minst belastend voor het milieu. De reden is eenvoudig: ze zijn het makkelijkst recycleerbaar en hun productieproces heeft de kleinste milieu-impact.

Glas

Glas wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals zand, kalk en calciumcarbonaat. Het grootste voordeel van dit materiaal is het feit dat het oneindig recycleerbaar is. Daartegenover staat wel dat de productie, het transport en de recyclage ervan erg energieverslindend zijn. Maar dat neemt niet weg dat het herbruikbaar is, en dus een interessant materiaal is voor milieuvriendelijke verpakkingen.

Metaal

Het voordeel van metaal is dat het recyclageproces redelijk eenvoudig en energiezuinig is. Bovendien kunnen metalen verpakkingen gewoon in een nieuw jasje worden gestoken en worden hergebruikt, zoals de vaten met spongat en de vaten met een volledige opening van Manutan.

Aluminium, een metaal dat vaak wordt gebruikt in voedselverpakkingen, is 100 % recycleerbaar en verliest zijn fysieke en chemische eigenschappen daarbij niet. Voor de initiële productie ervan is erg veel energie nodig, maar de recyclage van aluminium verbruikt slechts 5 % van die hoeveelheid.

Kunststof

Kunststoffen hebben de reputatie erg vervuilend te zijn, maar er zijn al enorme inspanningen geleverd om ze efficiënter te kunnen recycleren. Let dus goed op de logo’s op kunststof verpakkingen om te weten hoe je ze moet behandelen en hoe milieuvriendelijk ze zijn. De kunststof verpakkingen van Manutan voor de verzending van producten, zoals noppenfolie, gerecycleerde noppenfolie, documentenhoezen en gerecycleerde bakken, zijn perfecte voorbeelden van kunststoffen die optimaal worden gebruikt.

Waarom kiezen voor kartonnen verpakkingen?

Kartonnen en kraftpapieren verpakkingen zijn grotendeels gemaakt van hout en hebben daardoor een groot voordeel: ze zijn goed recycleerbaar. Bovendien kun je een kartonnen verpakking meerdere keren recycleren. En dankzij de constante vooruitgang op het vlak van recyclagetechnieken kunnen zelfs vuile voedselverpakkingen nu mee in de papierbak, want ook vuil karton is gewoon recycleerbaar. Kartonnen verpakkingen zijn nog steeds iets duurder dan kunststof, maar hun prijs-kwaliteitverhouding is beter dan ecologische materialen zoals bamboe, suikerrietvezels en maïszetmeel (die vanuit een ecologisch standpunt dan weer wél uitstekende alternatieven zijn).

Bij Manutan bieden we milieuverantwoorde verpakkingen van hoogwaardig karton aan, zoals dozen van enkellaags golfkarton, dozen van dubbellaags golfkarton en schokbestendige kartonnen palletdozen om diverse producten te vervoeren.

Praktische tips voor ecologische verpakkingen

Naast de keuze van het verpakkingsmateriaal zijn er nog andere milieuvriendelijke stappen waarmee je je koolstofvoetafdruk en milieu-impact verkleint:

 • Gebruik kleinere en lichtere verpakkingen, in het bijzonder voor het vervoer, zodat er zo weinig mogelijk lege ruimte in de verpakkingen overblijft.
 • Gebruik geen onnodige verpakkingen. Extra verpakkingen die bedoeld zijn om het geheel te verfraaien of praktischer te maken, leveren uiteindelijk alleen maar meer afval en dus meer sorteerwerk én vervuiling op.
 • Denk goed na over de leverancier van je verpakkingen. Er zijn er steeds meer die met gecertificeerde, milieuvriendelijkere materialen werken.

Kort gezegd: het is perfect mogelijk om je producten milieubewuster te verpakken en duurzame ontwikkeling te promoten zonder aan performantie of kwaliteit in te boeten. Je inzetten voor het milieu betekent absoluut niet dat de consument het met minder moet stellen. Meer nog: je kunt je activiteiten met een geruster geweten uitvoeren!

Download onze whitepaper ‘Packaging onder de loep’