ISO 26000: de basis voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een duurzame werkplek

ISO 26000 is een niet-verplichte internationale norm die organisaties een leidraad biedt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In deze post ontdek je:

  • De definitie van ISO 26000
  • De zeven kernthema’s van ISO 26000
  • De voordelen van ISO 26000

De definitie van ISO 26000

De in november 2010 gepubliceerde norm ISO 26000 is de eerste officiële internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De inhoud is het resultaat van vijf jaar onderhandelen en vormt de consensus tussen tal van stakeholders uit de hele wereld.

Dit referentiedocument is bedoeld als leidraad voor overheids- en privéorganisaties die het concept ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ naar concrete acties willen vertalen, ongeacht hun grootte en locatie. Omdat ISO 26000 richtlijnen (en dus geen verplichtingen) omvat, is deze norm niet bedoeld voor certificatie. Dit is het grote verschil tussen ISO 26000 en managementnormen zoals ISO 14001 en/of ISO 9001: die laatste zijn onderworpen aan certificatie en dienen als aanvulling op de mvo-strategie van een onderneming.

ISO 26000 beschrijft de principes en thema’s van maatschappelijke verantwoordelijkheid en ligt in het verlengde van de internationale basisteksten (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie enz.). De norm verduidelijkt het concept ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ met de volgende definitie: “de verantwoordelijkheid van een organisatie wat betreft de impact van haar beslissingen en activiteiten op de maatschappij en het milieu, verwezenlijkt door ethisch en transparant gedrag”.

De zeven kernthema’s van ISO 26000

In artikel 6 moedigt ISO 26000 organisaties aan om hun strategie te structureren rond zeven kernthema’s die verband houden met elkaar en met sociale verantwoordelijkheid. Op deze manier kunnen ze de relevante actiegebieden identificeren die ze als prioritair moeten behandelen, en op basis hiervan kunnen ze actie ondernemen.

Elk kernthema is in verschillende actiegebieden onderverdeeld:

  • Organisatiebeheer 
  • Mensenrechten: waakzaamheidsplicht, voorkomen van medeplichtigheid, discriminatie, burgerrechten enz.
  • Werkrelaties en werkomstandigheden: sociale bescherming, sociale dialoog, gezondheid en veiligheid op het werk enz.
  • Milieu: voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van grondstoffen, bescherming van milieu en biodiversiteit enz.
  • Eerlijke handel: strijd tegen corruptie, eerlijke concurrentie, respect voor eigendomsrechten enz.
  • Thema’s m.b.t. de consumenten: bescherming van hun gezondheid en veiligheid, bescherming van hun gegevens en privéleven, informatieverstrekking en bewustmaking enz.
  • Samenleving en lokale ontwikkeling: betrokkenheid van de lokale gemeenschap, jobcreatie en ontwikkeling van vaardigheden, investering in de gemeenschap enz.

De voordelen van ISO 26000

In de inleiding van het officiële document staat het als volgt: “De inzet van een organisatie voor het welzijn van de maatschappij en het milieu is uitgegroeid tot een kritiek onderdeel van de meting van haar globale prestaties en haar capaciteit om efficiënt te blijven functioneren.”

Door de ISO 26000-norm toe te passen kunnen organisaties hun reputatie verbeteren, hun concurrentievoordeel opkrikken, talenten én klanten aantrekken en behouden, hun goede banden met verschillende stakeholders in stand houden (investeerders, overheden, leveranciers en de media) en nog veel meer.

Er bestaat geen twijfel over: wie maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreeft door ISO 26000 toe te passen, investeert wezenlijk in de algemene prestaties van zijn organisatie.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op