Wat zijn C-Class inkopen?

Inkoopgemak

C-Class inkopen zijn inkopen van producten, goederen of diensten die een onderneming als niet-strategisch beschouwt maar wel nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dergelijke inkopen komen voor in elke entiteit en afdeling van de onderneming en maken doorgaans slechts een klein deel uit van het totale inkoopvolume.

C-Class inkopen en de ‘long tail’

Concreet vormen C-Class inkopen de zogeheten ‘long tail’: een groot aantal producten die de verschillende afdelingen van een onderneming slechts sporadisch bestellen.

A-Class, B-Class en C-Class inkopen: het verschil

Volgens het Paretoprincipe kun je inkopen indelen in drie klassen: A, B en C. C-Class inkopen vertegenwoordigen slechts ongeveer 5 % van het totale inkoopvolume, maar vormen wel de grootste indirecte kosten (volume aan bestellingen, aantal leveranciers en aantal artikelen).

Door hun geringe waarde beschouwen ondernemingen deze C-Class inkopen dan ook als niet-strategisch. Ze richten zich liever zich op A-Class en B-Class inkopen, die een hogere aankoopwaarde vertegenwoordigen, maar in de indirecte kosten slechts een klein aandeel innemen.

Een echte bron van besparingen voor C-Class inkopen

Bij nader inzien vertegenwoordigen deze C-Class inkopen toch vaak verborgen kosten die verre van verwaarloosbaar zijn, ook al gaat het om kleine bedragen. Voorraadbeheer, boekhoudkundige kosten en inkoopprocessen (keuze van leveranciers, onderhandelingen, nazorg …) doen de totale eigendomskosten (TCO*) onvermijdelijk stijgen en zijn soms zelfs duurder!

Het begrip ‘totale kosten’ moet stelselmatig worden toegepast op C-Class inkopen om beter inzicht te krijgen in hun relatieve gewicht in het hele inkoopproces van de onderneming. Zodra een onderneming beseft hoe belangrijk C-Class inkopen zijn, hoeft ze deze alleen nog maar te optimaliseren!

*Total Cost of Ownership