Wat is een preventiemedewerker?

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Maar wat is een preventiemedewerker eigenlijk? In dit artikel ontdek je wat een preventiemedewerker doet en wat zijn verantwoordelijkheden zijn.

Wat doet een preventiemedewerker?

Over het algemeen helpt een preventiemedewerker de werkgever bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Hij adviseert en werkt samen met de arboarts en arbodienstverleners. Verder controleert hij of de Arbowet wordt nageleefd en helpt bij het uitvoeren van abo-maatregelen, zoals meedenken bij het opstellen van heldere werkinstructies.

Een preventiemedewerker: wettelijk verplicht

Zodra je een of meer medewerkers in dienst hebt, is een preventiemedewerker verplicht. Dat moet in principe iemand van binnen het bedrijf zijn. Als een bedrijf minder dan 25 medewerkers heeft, mag de werkgever de functie zelf op zich nemen.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker zijn vrij breed en uiteenlopend:

  • Arbeidsveiligheid en bedrijfshygiëne: adviseren over de hygiëne en de veiligheid van de werkplek
  • Psychosociale aspecten: uitwerken van een arbeidsomstandighedenbeleid waarin ook het psychosociale welzijn van de medewerkers is meegenomen. Ook advies, hulp en opvang geven aan medewerkers die slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie
  • Ergonomie: advies geven over hoe de werkomstandigheden aan de menselijke anatomie en fysiologie kunnen worden aangepast
  • Arbeidsgeneeskunde: overleg met de arboarts over het arbeidsomstandighedenbeleid
  • RI&E: helpen bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hierin staat ook hoe medewerkers contact kunnen hebben met de preventiemedewerker.

Preventiemedewerker worden

Eén preventiemedewerker combineert alle taken. Hij moet wel voldoende deskundigheid en ervaring hebben om alle taken goed uit te kunnen voeren. Het is bijvoorbeeld wel zo handig als een preventiemedewerker op een chemisch complex ervaring heeft met gevaarlijke stoffen. Ook moet de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd heeft voor de uitvoering van zijn taken.

Onafhankelijke positie in de organisatie

Een preventiemedewerker moet onafhankelijk zijn taken kunnen uitvoeren, zonder ongewenste invloed van de werkgever. Daarom heeft een preventiemedewerker dezelfde rechtsbescherming als een lid van de OR. Een preventiemedewerker mag dan ook niet ontslagen worden omdat hij zijn taak professioneel en verantwoord uitvoert, ook niet als dit tot wrijving leidt met de werkgever.

Een veilige werkomgeving

Ook voor preventie en bescherming heeft Manutan over een breed assortiment aan artikelen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten: van benodigdheden voor hulpverlening en EHBO over brandpreventie tot veiligheidskleding en veiligheidsborden. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op