De scholen gaan weer open, hoe gaat dat in zijn werk?

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Er verandert veel voor het onderwijs. Stap voor stap openen de verschillende scholen weer de deuren. Ook het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden weer geopend. Wel gelden overal de nodige veiligheidsvoorschriften. We sommen hier de veranderingen op tegenover de situatie vóór begin juni en geven tips om de voorschriften te respecteren.

réouverture des écoles

Update overheidsrichtlijnen van  juni

Primair onderwijs

 • Sinds 8 juni is het basisonderwijs weer volledig open en mogen alle leerlingen voltijds terug naar school.
 • Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Kinderen worden per groep ontvangen en ook buitenspelen gebeurt alleen met de eigen groep.
 • Ouders mogen niet op het schoolplein of in de school komen.
 • Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of naar de buitenschoolse opvang (BSO).
 • Wanneer het kan, houden de leerkracht en leerling anderhalve meter afstand. Er is begrip dat dit niet altijd mogelijk is.
 • Personeelsleden en ouders moeten onderling wel anderhalve meter afstand
 • Mondmaskers zijn niet nodig, wel kun je daarvoor kiezen.
 • Handhygiëne blijft belangrijk! De school let ook erop dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Scholen bepalen zelf hoe de middagpauze zo veilig mogelijk verloopt. Wel moeten overblijfkrachten zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden tot de kinderen.
 • Lessen en andere activiteiten in de open luchtworden aangemoedigd.
 • Kinderen in groep 1 en 2 mogen met neusverkoudheid naar school, zolang zij geen andere klachten hebben. Als gezinsleden verkoudheidsklachten, verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts hebben, blijven de kinderen wél thuis. De gezinsleden laten zich testen en volgen de verdere instructies van de GGD.
 • Kinderen vanaf groep 3 die verkoudheidsklachten hebben, komen niet naar school tot de coronatestuitslag bekend is of tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ook als hun ouders verkoudheidsklachten hebben, komen zij niet naar school.
 • Leraren met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (70 jaar of ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.

Buitenschoolse (nood)opvang

 • De kinderopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang (kinderen van 0 – 12 jaar) zijn sinds 11 mei volledig open.
 • De buitenschoolse opvang is ook per 8 juni weer volledig open. Kinderen worden weer opgevangen op de vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
 • De noodopvang is tot 1 juli ’s avonds, ’s nachts en in het weekend alleen nog beschikbaar voor ouders die werken in de zorg.

Middelbare school

 • Vanaf 2 juni is het voorgezet onderwijs open.
 • Leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Scholen moeten zelf maatregelen nemen om die afstand mogelijk te maken. Een wand van plexiglas kan helpen om leerlingen extra te beschermen.
 • Sommige scholen zijn nog niet volledig open en geven beperkt les, zodat zij rekening kunnen houden met de anderhalve meter afstand tussen leerlingen.
 • Scholen moeten ouders informeren over welke maatregelen zij nemen en welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs van hun kinderen.
 • Zorg dat bij het binnen- en uitgaan van de school anderhalve meter afstand mogelijk blijft tussen de verschillende leerlingen.
 • Ook op andere plaatsen waar meerdere mensen samenkomen, zoals de sanitaire voorzieningen, blijft social distancing een must.
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel.
 • Een goede ventilatie van klaslokalen, gangen en docentenkamers is belangrijk.
 • Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer, maar zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school.
 • Voor leerlingen die verder dan 8 kilometer wonen van school, moeten de scholen speciaal vervoer regelen.
 • Voor leerlingen die binnen een risicogroep vallen, blijft onderwijs op afstand Zij kunnen ook worden vrijgesteld van onderwijs.

Speciaal onderwijs

 • Vanaf 2 juni is ook het speciaal voortgezet onderwijs open voor alle leerlingen.
 • Hier wordt aangestuurd op anderhalve meter afstand. Hiervoor moeten scholen zelf maatregelen nemen. Wel wordt erkend dat bij dit type onderwijs voldoende afstand houden niet altijd mogelijk

Mbo, hbo en wo

 • Vanaf 15 juni kunnen het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de universiteiten, weliswaar beperkt, maar op locatie tentamens en examens organiseren, praktijklessen geven en kwetsbare studenten begeleiden.
 • Leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar en van hun docenten.
 • De activiteiten op locatie worden zo veel mogelijk gepland op momenten dat studenten de spits kunnen vermijden.

1.    Informatieverspreiding

Informatieverspreiding is dan ook cruciaal in crisistijden. Start op school een postercampagne op om de regels te verduidelijken. Beperk je bij kleinere kinderen tot tekeningen of pictogrammen. De jongsten bereik je bovendien niet alleen op school: hun ouders hebben ook een heel belangrijke rol te vervullen. Oudere kinderen daarentegen, kun je rechtstreeks aanspreken.

1.1 Via de ouders

Jonge kinderen hechten over het algemeen minder belang aan hygiëne, dus het is zaak om bewustwording te creëren via hun ouders. Informeer de ouders via e-mail of per brief over de noodzaak van handenwassen en reik hulpmiddelen aan. Er bestaan bijvoorbeeld filmpjes over handhygiëne en tips, zoals een liedje zingen zodat je precies weet  hoe lang je je handen aan het wassen bent (‘happy birthday’ duurt precies twintig seconden!). Besteed in de communicatie verder aandacht aan hoest- en niesgedrag en vraag om de kinderen thuis te houden bij symptomen. Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar school.

Besteed tot slot voldoende aandacht aan het emotionele aspect: helder communiceren over de maatregelen die je neemt, zorgt er niet alleen voor dat ze beter worden nageleefd, maar stelt ouders ook gerust.

1.2 Via de leerlingen

Het is cruciaal om oudere leerlingen op het hart te drukken dat ze afstand moeten houden van de leraren. Heb daarnaast voldoende aandacht voor het informeren van de kinderen en geef ze ruimte om vragen te stellen. De kans op verkeerde informatie is groot wanneer ze zich alleen laten leiden door wat ze op het schoolplein horen. Beperk hun mediablootstelling of zorg ervoor dat leerlingen alleen betrouwbare bronnen over COVID-19 kunnen raadplegen. Wees vooral waakzaam voor ‘fake news’ .

2.    Kinderen afzetten en ophalen

Voor het wegbrengen en ophalen worden vaste plekken aangewezen. Het onderwijspersoneel zal buiten staan om dat in goede banen te begeleiden.

Daarvoor zijn er specifieke maatregelen van kracht:

 • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene weggebracht en opgehaald.
 • Scholen zorgen ervoor dat er gespreide breng- en haaltijden worden ingesteld.

Scheid daarom ouders die aankomen en ouders die weggaan van elkaar met dranghekken, afzetpalen met een koord of een markeringslint. Geef bovendien de gewenste afstand en looprichting aan met behulp van vloermarkering en stickers. Voorzie een plexiglazen wand aan de balie van de entree of het secretariaat.

3.    Bijzondere aandacht voor hygiëne

Hygiëne is altijd een topprioriteit op plaatsen waar kinderen samenkomen, maar in deze tijden wint dat aspect natuurlijk nog extra aan belang. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen de leerlingen beter geen speelgoed, schrijfgerei of ander materiaal van thuis mee naar school nemen en andersom. Voor boeken en schriften is zo’n richtlijn in de praktijk niet altijd haalbaar, maar door zo veel mogelijk digitaal te werken, kun je al veel ondervangen. Laat leerlingen bovendien geen spullen delen. Iedereen moet dus z’n eigen puntenslijper, rekenmachine, pen en ander schoolmateriaal hebben. Eten en drinken delen is uiteraard uit den boze. Trakteren op verjaardagen is ook niet toegestaan.

Installeer bovendien afgesloten vuilnisbakken in de klaslokalen, in de gangen, in de toiletten en op het schoolplein. Kies voor exemplaren die touchless openen of met een pedaal.

3.1  Handhygiëne

Door een gerichte postercampagne, afgestemd op de leeftijd van de kinderen, maak je ze duidelijk dat ze hun handen moeten wassen voordat ze naar school komen, bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd), na elk toiletbezoek, voor elke maaltijd, na het hoesten of niezen en voor het verlaten van de school. Het handenwassen gebeurt met water en zeep; het afdrogen met wegwerphanddoeken. schakel handdrogers uit. In de leslokalen zelf, waar misschien niet altijd een wasbak staat, brengt ontsmettende handgel redding. Leerkrachten laten de jongste kinderen zien hoe ze precies hun handen moeten wassen of ontsmetten.

3.2  Schoonmaken

Klaslokalen moeten regelmatig geventileerd worden. Zet dus minstens een paar keer per dag de ramen gedurende enkele minuten open – tenzij er natuurlijk een ventilatiesysteem aanwezig is dat voor de aanvoer van voldoende verse lucht zorgt. Daarnaast is zorgvuldig schoonmaken heel belangrijk. Deze minimum richtlijnen zijn daarbij van belang:

 • Sanitair: minstens twee keer per dag
 • Lokalen: minimaal na elke lesdag
 • Meubilair en spelmateriaal:
  • Tafels: na elke lesdag en na elk gebruik door andere groepen leerlingen
  • Banken en stoelen: na elke lesdag
  • Speelgoed en leermateriaal: na elke lesdag en na elk gebruik

Besteed specifieke aandacht aan alles wat leerlingen en leerkrachten met de handen aanraken, zoals: deurklinken (laat deuren zo veel mogelijk open staan), schakelaars, kranen, wc-spoelknoppen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, didactisch materiaal, toetsenborden, tablets en telefoons.

4.    Klassen indelen en inrichten

4.1  Indelen

Het lesgeven gebeurt voortaan in kleinere groepen, met maximaal een tiental leerlingen per klas (dat betekent dus dat er méér klasgroepen ontstaan, en dat leerkrachten uit andere jaren eventueel moeten bijspringen).
De lesgroepen vormen zogenaamde ‘contactbubbels of cohorten’, wat betekent dat altijd dezelfde leerlingen in dezelfde groepen zitten. Lessen waarbij kinderen van verschillende klassen bij elkaar komen, zijn dus geen optie.

4.2  Inrichten

Laat leerlingen voldoende afstand houden door de banken verder uit elkaar te zetten (markeer op de vloer waar ze precies moeten komen) en zo veel mogelijk tegen de muur te schuiven. Duid eenrichtingsverkeer in de gangen tussen banken aan met pijlen.

Social distancing is makkelijker in de open lucht dan in een klaslokaal, dus bij mooi weer kunnen je er gerust op uit trekken. Buiten lesgeven heeft tal van voordelen, en er is heel wat materiaal op de markt om onder de blote hemel toch een ‘klaslokaal’ in te richten (zoals een flipover of een bord op wieltjes in de plaats van het traditionele krijtbord).

5.    Gebruik van het schoolplein en andere gedeelde ruimtes

Probeer leerlingen tijdens het buitenspelen zo veel mogelijk weg te houden van kinderen uit andere klassen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van dranghekken of afzetpaaltjes. Lunch moet in de klas genuttigd worden samen met de leerkracht. Om social distancing in de toiletten en aan de wastafels te garanderen, kunnen vloermarkering en stickers helpen.

6.    Na- of buitenschoolse activiteiten

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Kinderen mogen niet meer trakteren en er zal veel aandacht zijn voor buitensport in plaats van gymnastiek in de

gymzaal. Hulp-, voorlees-, knutselouders en alle ouders/verzorgers die zich op vele andere manieren inzetten op de scholen, mogen alleen nog ondersteuning op afstand bieden. Ook zij mogen namelijk de school niet meer betreden. De oudergesprekken zullen ook digitaal of telefonisch plaatsvinden.

7.    Lerarenkamer, koffiehoek en vergaderzaal inrichten

Wanneer de personeelskamer groot genoeg is, dan kunnen de leerkrachten met ten minste twee stoelen tussen iedere leerkracht in, de personeelskamer gebruiken. Het spreekt voor zich dat digitaal vergaderen in de meeste gevallen de beste oplossing is, bijvoorbeeld met werkgroepen, met de ouderraad of het schoolteam. Niet-essentiële vergaderingen kun je zelfs maar beter helemaal annuleren.

8.    Wat als plotseling symptomen optreden?

Afsluiten doen we met een oproep om een plan van aanpak te voorzien wanneer een leerling of leerkracht symptomen vertoont. Wie ga je bellen? Hoe regel je vervoer naar huis? Kinderen moeten bij corona-symptomen onmiddellijk opgehaald worden van school. Richt op school ook een speciale ruimte in waar de zieke gescheiden kan zitten van de rest tot hij of zij naar huis kan, en maak die ruimte na gebruik grondig schoon.

Meer weten over hoe onze producten kunnen helpen bij het opstarten van de scholen? De medewerkers van onze helpdesk beantwoorden al je vragen met plezier!

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op