De aandachtspunten voor je ontruimingsplan

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Bedrijfsbranden, de aanwezigheid van gassen of andere gevaarlijke stoffen, …: in een organisatie liggen er wel wat risico’s op de loer. Vooral kleinere ondernemingen blijken wat brandpreventie betreft minder goed georganiseerd, maar een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), veiligheidsmaatregelen en een ontruimingsplan zijn natuurlijk belangrijk voor álle bedrijven. Hoeveel werk dit vraagt, hangt sterk af van de grootte van en het soort bedrijf.

ontruimingsplan

Onderdelen RI&E

Goede bedrijfshulpverlening begint met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. Dat is niet alleen een slimme zet: zo’n risicoanalyse is ook verplicht volgens Artikel 5 van de Arbowet. Er zijn een aantal algemene verplichtingen voor het opstellen van de RI&E, zodat alle risicofactoren zijn meegenomen. Zo moet er een inventarisatie zijn van alle aanwezige gevaren en welke risicobeperkende maatregelen al zijn genomen. Ook moet er gekeken worden welke gevaren er zijn voor ‘bijzondere categorieën van werknemers’, zoals jongeren, ouderen en zwangeren. In de RI&E moet ook een beoordeling en prioritering van de risico’s staan en je moet een Plan van Aanpak opnemen wanneer welke maatregelen worden genomen. Ook moet je in de RI&E aangeven hoe medewerkers toegang hebben tot een preventiemedewerker of arbodeskundige.

Van RI&E naar bhv-plan

In het Plan van Aanpak, dat volgt uit het RI&E, staan welke maatregelen je neemt om risico’s te beperken of weg te nemen. Sommige risico’s kun je niet beperken of wegnemen. Deze restrisico’s vormen de basis van je bhv-plan. Je kunt bijvoorbeeld niet voorkomen dat iemand een hartstilstand krijgt of dat er brand ontstaat door kortsluiting. In deze gevallen moet de bedrijfshulpverlening (bhv) in actie komen. Ook voor de bhv’ers moet er een bhv-plan komen. Hierin staat welke restrisico’s er zijn, hoe de bhv is georganiseerd en volgens welke procedures er wordt gehandeld.

Ontruimingsplan (oefenen is de boodschap!)

Bhv’ers zijn ook verantwoordelijk voor het ontruimen van het bedrijfspand in geval van brand. Daarvoor zijn ze afhankelijk van het ontruimingsplan. Dit plan moet conform de NEN-8112 richtlijnen voor gebouwen aangeven wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft tijdens een ontruiming, hoe de evacuatie en communicatie verloopt, wat het verzamelpunt is bij een evacuatie en hoe de hulpdiensten worden opgevangen.

De Arbowet verplicht je zorg te dragen voor de veiligheid van je medewerkers en bezoekers. Volgens de wet moet de werkgever maatregelen nemen zodat alle aanwezigen zich in veiligheid kunnen brengen in geval van nood. Er moet bijvoorbeeld adequate noodverlichting zijn, zodat vluchtwegen en nooduitgangen goed zichtbaar zijn. Dat is zeker van belang bij werkplekken met een hoger risico. Nooduitgangen moeten bovendien altijd vrij van obstakels en makkelijk te openen zijn.

Een ontruimingsplan is volgens het Bouwbesluit verplicht als er een brandmeldinstallatie is. En dat is afhankelijk van de gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. Een ontruimingsplan is daardoor voor de meeste openbare gelegenheden of voorzieningen, bedrijfsruimten, kantoren, vergaderlocaties, scholen en horeca verplicht.

Dat ontruimingsplan moet niet alleen op papier staan. Het is belangrijk dat iedereen het zich eigen maakt en op de hoogte is van wat er verwacht wordt wanneer een evacuatie nodig is. Ontruimingsplattegronden helpen daarbij, maar regelmatig (minstens één keer per jaar) het ontruimingsplan oefenen is ook essentieel. Het kan levens redden!

Wij helpen je graag

Op onze webshop vind je veel brandpreventie- en bestrijdingsmateriaal of hulpmiddelen om de veiligheid op de werkvloer in het algemeen te verhogen. Eerder op zoek naar inspiratie? Klik dan zeker door naar de artikels over brandveiligheid en veilig werken op onze blog. Met vragen kun je dan weer vrijblijvend terecht bij onze helpdesk. We helpen je graag verder!

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op