Brandblussers: cruciaal onderdeel van brandveiligheid bedrijven

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Jaarlijks zijn er in Nederland veel branden in bedrijven. Daarom is het verstandig eens extra scherp te kijken naar de brandpreventie in jouw bedrijf, een belangrijk aspect van veiligheid op het werk. Hoe doet jouw organisatie het op dat vlak? Liggen of hangen de juiste hulpmiddelen en brandblussers voor het grijpen als het misgaat? Is er een ontruimingsplan en wordt de vluchtroute goed aangegeven?

Brandblussers: brandveiligheid bij bedrijven

Brandpreventie: hulpmiddelen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom moet je natuurlijk niet alleen voldoende middelen in huis hebben om branden mee te kunnen blussen, maar ook aan brandpreventie doen. Maak bijvoorbeeld werk van vlamdovende afvalbakken, brandwerende kasten en rookmelders. Een branddeken is dan weer onmisbaar om kleine, beginnende branden in de kiem te smoren en om brand bij een persoon mee te doven.

De verschillende soorten brandblussers

Als je in een volgende stap aan brandbestrijdingsmiddelen denkt, mogen brandblussers uiteraard niet ontbreken. Je brandblussers moeten geschikt zijn voor de omgeving waarin je ze gebruikt en het materiaal dat je probeert te blussen. Er zijn vijf brandklassen (A, B, C, D, E, F) voor de verschillende soorten brandbare materialen en ze zijn herkenbaar aan het pictogram op de blusser.

 • Een schuimblusser is doeltreffend als vaste stoffen in brand staan (klasse A) en bij vloeistofbranden (klasse B). Er bestaan bovendien speciale schuimblussers voor oliën en vetten (klasse D). Schuimblussers zijn ideaal voor kantoren en winkels.
 • Een poederblusser is geschikt voor branden in klasse A en B, maar ook voor klasse C (gasbranden) en D (in dat laatste geval wordt de poederblusser ook weleens een metaalbrandblusser genoemd). Een poederblusser is een goede keuze voor industriële bedrijven en landbouwbedrijven, en voor alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft. Een poederblusser is ook heel doeltreffend voor voertuigen en werktuigen.
 • Een CO2-blusser of koolzuurblusser werkt goed bij beginnende branden in klasse B wanneer je nevenschade absoluut wil voorkomen.
 • Een vetbrandblusser is bestemd voor branden van zeer heet frituurvet en zeer hete frituurolie. Frituurvet ontbrandt spontaan bij 350 °C en zo’n brand is dan niet met normale blusmiddelen te doven. Gebruik daarom in keukens met frituurovens een vetbrandblusser (of de eerdergenoemde speciale schuimblusser).

Met veiligheids- of signalisatieborden help je je medewerkers om de blussers en de brandalarmknop snel te vinden.

Waar moet je brandblusapparaten installeren?

Dat je je brandblusapparaten op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats moet plaatsen, spreekt voor zich. Maar weet je ook hoeveel apparaten je nodig hebt voor je bedrijf? Om het antwoord te achterhalen, meet je de ruimte die je wil beschermen en check je het aantal bluseenheden op het etiket van je brandblusser. Een schuimblusser van zes liter of een poederblusser van zes kilogram komt bijvoorbeeld elk overeen met één eenheid. Het beste is om een bluseenheid per 150 m² te rekenen en het liefst heb je er minstens twee in je bedrijf.

Brandblussers op tijd controleren

Als je eenmaal je brandblussers op strategische plaatsen hebt, kun je niet zomaar achteroverleunen. Alle draagbare en verrijdbare brandblussers en brandslanghaspels vallen namelijk onder de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen (REOB) en moeten volgens het Bouwbesluit (artikel 6.31) minimaal elke twee jaar worden gecontroleerd. Ook moeten ze onderhouden worden volgens de wettelijke norm NEN-2559.

Voor privégebruik geldt de verplichte jaarlijkse controle van brandblusapparaten niet – tenzij de brandblussers in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw staan en dus onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de verhuurder vallen. De Woningwet en het Bouwbesluit eisen namelijk dat een appartementencomplex brandveilig te gebruiken is. Dat neemt natuurlijk niet weg dat zo’n controle in elk geval sterk aan te raden is.

Naast de jaarlijkse controle moet je bovendien routinecontroles doen volgens de norm NEN-2559. Als gebruiker moet je tijdens een periodieke visuele controle nagaan of het toestel:

 • zich bevindt op de aangegeven plaats
 • goed zichtbaar en vrij toegankelijk is
 • een gebruiksaanwijzing heeft aan de voorkant die goed leesbaar is
 • een onderhoudsetiket heeft dat goed leesbaar is
 • gebruiksklaar is (dat is te controleren met een drukmeter)
 • voorzien is van onbeschadigde of onverbroken veiligheidszegels

Medewerkers inwijden in je BHV-plan

In het BHV-plan moet je onder andere aangeven hoe de brandveiligheid is geregeld en welke maatregelen je daarvoor neemt. Want iedereen moet weten hoe te handelen bij een ongeval, brand of ontruiming. Zorg daarom dat het BHV-plan niet in een lade belandt, maar voor iedereen makkelijk te vinden is. Ook is het belangrijk om elk jaar een ontruimingsoefening te houden, zodat iedereen:

 • weet hoe je alarm moet slaan
 • weet wie de BHV’ers zijn die je moet waarschuwen bij calamiteiten
 • de vluchtroutes kent (je bent als werkgever verplicht om per niveau en aan de ingang een evacuatieplan op te hangen. Duid de vluchtroute goed aan met noodevacuatieborden en met groene noodverlichting of nood-evacuatieverlichting).

Als er iets wijzigt aan de BHV-maatregelen, dan stel je natuurlijk je medewerkers hiervan op de hoogte.

Brand! Wat nu?

Je hoopt het nooit mee te maken, maar het kán gebeuren: brand. Wat moet je doen? En hoe krijg je een beginnende brand onder controle? Je volgt het beste deze vier stappen.

 1. Zet direct het brandalarm aan, zodat iedereen het alarm kan horen.
 2. Bel de brandweer.
 3. Grijp de dichtstbijzijnde brandblusser of de blusdeken om de beginnende brand te bestrijden.
 4. Laat de andere aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk verlaten volgens het vluchtplan.

Als de brand geblust is

Is het vuur onder controle, maar ging het voor sommige collega’s toch niet helemaal goed? Dan is het belangrijk om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen. Daarom bieden wij een uitgebreid EHBO-assortiment aan.

Wij helpen je graag

In onze webshop ontdek je al ons brandpreventie- en bestrijdingsmateriaal. Op onze blog lees je meer over brandveiligheid en veilig werken. Vind je niet wat je zoekt of heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met onze helpdesk. We helpen je graag verder.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op