Arbowet voor werkgevers

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer
||||||

Als werkgever dien je werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Om dit te waarborgen, heeft de overheid de Arbowet opgericht met regels waaraan bedrijven en medewerkers zich moeten houden. In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken rondom de Arbowet voor werkgevers op een rij.

Wat is de Arbowet?

De Arbowet (ook wel bekend als de arbeidsomstandighedenwet) is ingevoerd om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Dit betekent dus dat je maatregelen moet treffen om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren voor jouw medewerkers.

Deze wet is onder te verdelen naar drie niveaus:

Arbowet
Hierin staan algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een kaderwet, wat betekent dat er geen concrete regels in staan. Deze regels zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Arbobesluit
Bevat de (verplichte) regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s te beperken. Ook staan er een aantal afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.

Arboregeling
Hierin staan de concrete voorschriften zoals eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen en richtlijnen voor een arbo werkplek. Ook deze voorschriften zijn verplicht voor werknemer en werkgever.

Verplichtingen Arbowet voor werkgevers

Gevaarteken draaiende tandwielen Opbergdoos ademhalingsmasker Opvangbak veiligheidsbril Veiligheidsschoenen Wegwerpmasker

Als werkgever ben je verplicht om de volgende zaken te regelen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren:
• Het ontwikkelen en uitvoeren van een Arbeidsomstandighedenbeleid. Dit moet ertoe leiden dat het verrichte werk geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers heeft;
• Gevaren en risico’s voor de gezondheid moeten bij de bron aangepakt worden;
• De inrichting van een werkplek volgens de arbo eisen, de werkmethode, gebruikte arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud moeten zoveel mogelijk afgestemd worden op de persoonlijke eigenschappen van de werknemer;
• Voorkomen of beperken van monotone en tempogebonden arbeid;
• Voorlichting en kennis overbrengen aan medewerkers over zaken zoals het gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Voorkomen en beperken van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
• Opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak; In de RI&E moeten de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven zijn. De werkgever betaalt de persoonlijke beschermingsmiddelen, maar de keuze ervan maken werknemer en werkgever samen.
• Melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
• Voorkomen en beperken van ziekteverzuim;
• Begeleiding bieden in geval van ziekte;
• Beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en agressie;
• Medewerkers de mogelijkheid bieden om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

De exacte invulling van deze regels kan per branche verschillen, maar duidelijk is dat je als werkgever altijd dient te zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat voor je medewerkers en moet zorgen voor een werkplek die aan de arbo eisen voldoet.

Wie is verantwoordelijk bij onveilige werkomstandigheden?

Er is een verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de naleving van het Arbobeleid. In praktijk geldt dat een verantwoordelijk persoon iemand is die de plicht heeft om iets wel of niet te doen. Een aansprakelijk persoon kan daarentegen, als de plicht niet wordt nageleefd, te maken krijgen met een bestuursrechterlijke boete, strafrechtelijke vervolging of civielrechtelijke verplichting tot schadevergoeding. Deze ‘persoon’ kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon (NV, stichting etc.) zijn. Als werkgever ben je niet alleen verantwoordelijk, maar ook aansprakelijk voor de veiligheid van je medewerkers. De bewijslast bij eventuele incidenten ligt dan ook altijd bij de werkgever die dient te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Voor werknemers van onderaannemers geldt dat deze onder de aansprakelijkheid van hun eigen werkgever vallen.

Wat zijn de gevolgen van overtreding van de Arbowet?

Het overtreden van de Arbowet kan voor jou als werkgever verstrekkende gevolgen hebben. Het niet of onvoldoende beschermen van werknemers tegen risico’s kan dan ook resulteren in hoge geldboetes en zelfs gevangenisstraf. De inspectie SZW is verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet en grijpt in als de regels worden overtreden. Overigens kan ook een werknemer beboet worden (lik-op-stuk) als deze zich niet aan de arbo regels houdt.

Vergroot de veiligheid op de werkvloer

Manutan draagt graag bij aan een veiligere werkomgeving en biedt hiervoor een groot assortiment met artikelen voor onder andere persoonlijke bescherming, EHBO, brandveiligheid en de opslag van gevaarlijke stoffen.
Meer weten hoe je de veiligheid op de werkvloer kunt vergroten? Bekijk dan het Manutan blog of bel met de Helpdesk 030 229 61 11 voor een vrijblijvend advies. Zij weten er alles van en helpen u graag verder, we adviseren je graag.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op