Acht tips om circulair inkopen te bevorderen

Slim en efficiënt werken

Circulair inkopen zit in de lift. Steeds meer ondernemingen beseffen dat circulaire keuzes verspilling voorkomen en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Duurzaamheid is hier het sleutelwoord. Toch blijkt het vaak niet zo makkelijk om hun woorden om te zetten in daden. Ordiges (uitgever van software voor bedrijfsbeheer) somt voor jou acht tips op om circulair inkopen in je onderneming te bevorderen.

1) Formuleer duidelijke doelstellingen

Bepaal eerst duidelijke doelstellingen en voer dan pas je beleid inzake circulair inkopen door. Zo creëer je een algemeen kader, dat als referentie dient voor je inkoopteam én je leveranciers.

2) Werk stap voor stap

Het concept van circulair inkopen biedt een bijzonder brede waaier aan mogelijkheden. Ga dus stap voor stap te werk, met oog op je prioriteiten. Begin bijvoorbeeld met duurzame criteria toe te passen op je C-Class inkopen.

3) Verzorg je interne communicatie

Bij circulair inkopen gaat het er eigenlijk om dat de goederen en diensten die je inkoopt duurzaam zijn en dat je ze optimaal benut. Door met de verschillende diensten van je onderneming over deze aanpak te spreken, kun je de onderlinge behoeften op elkaar afstemmen en de levensduur van de betreffende producten/diensten verlengen. Bovendien is goed communiceren een must om de steun van je medewerkers te krijgen. Alleen dan heeft je nieuwe aanpak kans op slagen.

4) Sta stil bij je reële behoeften

Overleg met je interne klanten en bepaal hun reële functionele behoeften. Op die manier kun je hen een duurzamere oplossing voorstellen. Zo is het misschien mogelijk om een product beter aan zijn gebruik aan te passen, te huren in plaats van te kopen enz. Het gebruik van een product of dienst, dat staat centraal. Niet langer het bezit ervan.

5) Denk in termen van TCO

Een aanpak op basis van de ‘Total Cost of Ownership’ (totale eigendomskosten) bestaat eruit de volledige kostprijs van een product of dienst gedurende de volledige levenscyclus ervan te analyseren. Het gaat dus om meer dan de inkoopprijs alleen: ook de gebruikskosten, de beheerskosten en de onderhoudskosten zijn hiervan een optelsom. De inkoopafdeling moet in haar technische specificaties of selectiecriteria voor leveranciers ook vermelden wat met de producten of diensten gebeurt op het einde van hun levenscyclus.

6) Check de markt

Om je vraag af te stemmen op het beschikbare aanbod, kun je de markt checken aan de hand van:

  • een benchmark om de feedback van andere kopers te benutten, om hun goede praktijken te bestuderen en om meer te weten te komen over de risico’s en voordelen;
  • een sourcingplatform om een algemeen beeld van de marktactoren te krijgen en om de kwaliteit van de selectie en de toepassing van duurzame criteria te garanderen.

7) Herzie je contracten

Je beleid inzake circulair inkopen moet al in je koopaanvraag naar voren komen. Dit kan in de vorm van criteria, gerangschikt volgens technische specificaties (gebruikte materialen, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, beschikbaarheid van reserveonderdelen enz.) of specifieke diensten (bv. reparatie in geval van defect). Zo beschikken de leveranciers over alle nodige informatie om je de beste oplossingen voor te stellen en hun innovatievermogen optimaal te benutten.

8) Volg je voortgang op

Zo’n project kan alleen vlot verlopen als de inkoopafdeling een goed zicht heeft op de voortgang. Aan de hand van key performance indicators, kan de inkoopafdeling niet alleen nagaan of haar doelstellingen worden gehaald, maar ook de hoofdlijnen voor verbetering, de knelpunten enz. in kaart brengen.

Deze lijst met tips is uiteraard niet volledig. Wil je stilaan een beleid inzake circulair inkopen invoeren? Test deze tips dan eerst uit op een categorie van niet-strategische producten, zoals je C-Class inkopen. Breid vervolgens alleen de geslaagde circulaire acties uit dat specifieke segment uit naar de rest van je onderneming. Zo wordt het veel eenvoudiger om het circulaire karakter van je project te rationaliseren en te optimaliseren.

Volg Manutan op