Omgaan met verschillende soorten bedrijfsafval

Afval scheiden en sorteren

Bedrijfsafval in Nederland in cijfers

Bedrijven in Nederland produceren jaarlijks voor meer dan een miljard kilo aan bedrijfsafval. Maar wat valt onder welke afvalstroom en welke zien we het meeste terug in Nederland? Over deze topics en enkele tips over de verwerking van bedrijfsafval lees je meer in dit artikel.

Bedrijfsafval||||||

Welke soorten bedrijfsafval zijn er?

Binnen het magazijn of de werkplaats krijg je te maken met allerlei soorten afval. Bedrijfsafval is een mengsel van verschillende soorten afval zoals papier, kunststof, verpakkingsmaterialen, hout, glas en gevaarlijk afval. Per bedrijf kunnen de afvalstromen verschillen. Daar waar het ene bedrijf vooral plastic verpakkingsfolie heeft, heeft het andere vooral te maken met houtafval en karton. Of juist gevaarlijk bedrijfsafval.

Voor de meest voorkomende afvalstromen zijn aparte richtlijnen opgesteld om dit afval zoveel mogelijk te scheiden van het restafval. Zo moet je de volgende materialen gescheiden aanbieden:

Papier en karton: onder andere computer- en kantoorpapier, tijdschriften, schone kartonnen verpakkingen
Glas: onder andere glazen verpakkingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wit, groen, bruin en bont glas. TL-buizen, spaarlampen en vakglas zoals ruiten dien je apart in te zamelen
GFT en groenafval: onder andere schillen en resten van groenten, resten gekookt eten en onkruid, fijn tuinafval en houtafval
Kunststof: onder andere kunststof verpakkingsafval en PE, HDPE, PP, PS, EPS, PET en PVC kunststoffen
Hout: onder andere (delen van) houten verpakkingen, pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten en afvalhout uit sloopwerkzaamheden. Verduurzaamd hout (klasse C) valt echter onder gevaarlijk afval
Textiel: onder andere oude bedrijfskleding en oud keuken- en linnengoed. Vloerbedekking en tapijt vallen hier niet onder. Ook kunnen verontreinigde kleding en doeken onder gevaarlijk afval vallen
Metalen: onder andere metalen verpakkingen zoals vaten, frisdrankblikjes, aluminium bakjes, kapotte metalen onderdelen en elektriciteitskabels
Elektrische apparatuur volgens de richtlijn 2012/19/EU
Gevaarlijk afval dat onder de Europese afvalstoffenlijst (de Eural1) valt. Deze omvat onder andere TL-buizen, verfresten, inkt, asbesthoudend afval, batterijen en afgewerkte olie

Meer over de exacte richtlijnen vind je op Afvalcirculair.nl.

Idee 2Meer weten over succesvol afvalbeheer? Bekijk dan ook ons blog 4 tips voor duurzame afvalscheiding

Cijfers verwerking bedrijfsafval Nederland

Ook al lopen de afvalstromen binnen bedrijven uiteen, toch zijn er een aantal soorten bedrijfsafval als grootste aan te wijzen. In Nederland zijn de meest voorkomende soorten bedrijfsafval (exclusief slib, bouw- en sloopafval en verontreinigde grond):

• Dierlijk, plantaardig afval
• Chemisch afval
• Metaalafval
• Houtafval
• Papier- en kartonafval

De bouwnijverheid en industrie sectoren produceren het meeste bedrijfsafval. Zo produceren deze gezamenlijk 12.991.000 ton kg aan dierlijk plantaardig afval. Cijfers van het CBS (Zie onderstaande tabel) laten zien dat het zwaartepunt binnen de bouwnijverheid met 961.000 ton op metaalafval ligt, tegenover 477.000 ton kg in de industrie. Ook houtafval is met 714.000 ton een belangrijke afvalstroom in de bouwnijverheid. Qua papier- en kartonafval liggen de sectoren dicht bij elkaar, 580.000 ton tegenover 560.000 ton. Een andere ‘grootverbruiker’ is tot slot het chemisch afval met 3.830.000 ton aan gezamenlijk afval.

Idee 2Efficiënt afval scheiden? Lees ook ons blog over afval scheiden met kleurcodes

Van efficiënt afvalmanagement tot succesvolle afvalscheiding

Efficiënt afval scheiden binnen het bedrijf is niet alleen verplicht, maar ook goed voor het milieu en je portemonnee. Zo is het gescheiden aanbieden van afvalstromen in de meeste gevallen goedkoper dan alles via het restafval laten afvoeren. Een goede en efficiënte afvalscheiding is dus wenselijk en aantrekkelijk.

Om dit binnen je bedrijf op te zetten zijn een aantal zaken van belang. Zo is een helder afvalmanagement een essentieel vertrekpunt, inclusief bewustwording creëren bij werknemers. Daarnaast zijn het voorzien van de juiste afvalfaciliteiten onmisbaar. Denk aan prullenbakken voor gescheiden afval, speciale industriële afvalbakken, containers voor chemisch afval en grote afvalzakhouders voor verpakkingsmateriaal.

Afval verzamelen

Kortom: stel regels op, creëer bewustwording en faciliteer de juiste afvalvoorzieningen. Dit komt je afvalmanagement zeker ten goede.

Meer weten over afvalbeheer en recycling?

Manutan helpt je graag op weg naar een duurzaam afvalbeheer. Meer weten? Bekijk dan ook onze andere blogs over duurzaam afval scheiden en neem ook een kijkje in ons productassortiment voor afvalbeheer. Van afvalbak tot afvalzak, je vindt het allemaal bij Manutan.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Contact

Volg Manutan op