Welke voorbeelden van de kaizenmethode kun je toepassen om bedrijfsprocessen te verbeteren?

Wat is de kaizenmethode?

De term kaizen ontstond na de Tweede Wereldoorlog in Japan, waar hij oorspronkelijk gebruikt werd voor de productiesystemen van Toyota. Het woord kaizen bestaat uit twee delen: kai, dat ‘veranderingen’ betekent, en zen, dat voor ‘beter’ staat.

Kaizen is een leanmanagementconcept (anders dus dan Six Sigma) en staat voor een methode voor continue verbetering die in bedrijven vaak gebruikt wordt om de processen en interne organisatie te optimaliseren. Bij de kaizenmethode is het de bedoeling om stap voor stap de productiviteit van het bedrijf verhogen. Daarom noemen we ze ook wel de methode van de kleine veranderingen of de kleine verbeteringen.

Maar welke variant van de kaizenmethode pas je het best toe om bedrijfsprocessen te optimaliseren? Hoewel die vraag volkomen op zijn plaats is, zet je het probleem zo eigenlijk op zijn kop. Het kaizenconcept omvat weliswaar verschillende specifieke tools en methoden voor continue verbetering, maar het is vooral een filosofie die iedereen in het bedrijf moet volgen – van ingenieurs tot operatoren.

De 3 regels van het kaizenconcept

De kaizenfilosofie is gebaseerd op drie regels.

1. Vertrouw het proces

De nadruk ligt op de bedrijfsprocessen en hoe je die kunt verbeteren. Het idee is om je energie te focussen op die taak, om zo na verloop van tijd de teams, de standaarden en de kwaliteit van het product of de dienst te optimaliseren.

2. Multidisciplinaire aanpak

Door in multidisciplinaire teams te werken wordt er meer kennis gedeeld en voorkom je dat teams te gespecialiseerd zijn in één specifiek onderwerp. Bovendien levert de combinatie van uiteenlopende vaardigheden en kennis innovatieve oplossingen op.

3. Niet oordelen, niet beschuldigen

Om ervoor te zorgen dat het volledige bedrijf zich achter een gemeenschappelijk doel schaart, moet er zonder oordeel naar ieders inbreng worden geluisterd. Daarbij mogen alle collega’s en alle diensten van het bedrijf ter discussie worden gesteld en worden uitgedaagd.

De 5 grondbeginselen van de kaizenmethode

Om de kaizenmethode in jouw bedrijf te kunnen toepassen, moet je de vijf grondbeginselen kennen waarop ze gebaseerd is:

 • Ken je klant: breng zijn behoeften in kaart, zodat je daarop kunt inspelen.
 • Ga voor zero waste: iedereen binnen het bedrijf moet waarde creëren en afval elimineren (om de risico’s te beperken).
 • Bezoek de werkvloer: waarde ontstaat op de werkvloer (artikelen, producten …). Ga er dus regelmatig langs (bijvoorbeeld tijdens een wekelijkse of maandelijkse ‘gemba walk’) om de kwaliteit en de processen te verbeteren.
 • Empower je teams: stel voor elk team dezelfde doelen en geef hen de tools en een systeem (helpcentrum) om die doelen te behalen.
 • Wees transparant: maak analyses op basis van actuele data, zodat iedereen de prestaties en procesverbeteringen realtime kan raadplegen.

De kaizenmethode: praktijkvoorbeelden

De kaizenmethode is een mentaliteit. Er horen verschillende tools bij die je in de praktijk kunt toepassen, net als een specifieke interne organisatie die je kunt overnemen in jouw bedrijf. Wil je graag leren hoe je de kaizenmethode in de praktijk omzet? Een opleiding is een goed idee.

Een ander belangrijk onderdeel van de kaizenmethode is de feedback van de operatoren en hun suggesties om de werkplek te optimaliseren. Zij weten namelijk als de beste welke problemen zich dagelijks voordoen op de werkvloer en kunnen dus eenvoudige en relevante oplossingen voorstellen.

De 5S-methode

De 5S-methode wordt gebruikt om de werkplek optimaal te organiseren, waardoor de werkomstandigheden en de efficiëntie erop vooruitgaan. De 5 S’en staan voor vijf stappen:

 • scheiden (seiri);
 • sorteren (seiton);
 • schoonmaken (seiso);
 • systematiseren (seiketsu);
 • standhouden (shitsuke).

Stel dat er per werkruimte één balpen ter beschikking is (in een situatie waarbij maar één balpen nodig is). Dan moet die gemakkelijk toegankelijk zijn en altijd op dezelfde plaats liggen. Je kunt ook een kleurcode gebruiken om fouten te voorkomen.

De SMED-methode

Het doel van de SMED-methode (Single Minute Exchange of Die[1]) is om de omsteltijd binnen een productieproces zoveel mogelijk in te korten.

Deze methode komt ook uit Japan en werd ontwikkeld in de fabrieken van Toyota.

De PDCA-tool

De PDCA-tool (ook bekend als de kwaliteitscirkel van Deming) is een verbetercyclus die bestaat uit vier stappen:

 • Plan: stel een plan op.
 • Do: voer het actieplan uit.
 • Check: evalueer de resultaten.
 • Act: stuur bij waar nodig.

Deze cyclus kun je verschillende keren herhalen tot het resultaat helemaal naar wens is.

Het Ishikawa-diagram

Het Ishikawa-diagram wordt gebruikt om de mogelijke oorzaken van een probleem in kaart te brengen en innovatieve, aangepaste oplossingen te vinden. Het is gebaseerd op vijf M’en:

 • machines
 • milieu
 • methode
 • mensen
 • materiaal

Je zult bij de invoering van de kaizenmethode ongetwijfeld op weerstand van de werknemers stuiten. Neem de tijd om duidelijk te communiceren en iedereen in het bedrijf te betrekken bij de invoering van de kaizenfilosofie.

Met deze tools en voorbeelden van de kaizenmethode heb je nu alles in handen om aan de slag te gaan en continue verbetering vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Download voor nog meer informatie onze whitepaper ‘Het werken van morgen’.

[1]Apparatuur omstellen binnen 1 minuut

Hoe verbeter je je leveranciersrelatie om waarde te creëren voor je bedrijf?

De huidige stand van zaken in klant-leverancierrelaties

Met hun expertise en knowhow creëren leveranciers enorm veel waarde voor een bedrijf. Om hun potentieel ten volle te benutten, moet de inkoopafdeling de juiste voorwaarden scheppen door het verbeteren van je leveranciersrelatie.

Maar de complexe en onzekere situatie op het wereldtoneel heeft voor heel wat verschuivingen gezorgd. Naast problemen in de toeleveringsketen, geopolitieke crises en disruptieve technologieën zien we een paradigmaverschuiving in de relatie tussen leveranciers en opdrachtgevers. Tegenwoordig willen bedrijven de ‘favoriete klant’ van hun leveranciers worden. Een goede band, transparantie en vertrouwen zorgen namelijk voor een vlotte samenwerking en kunnen zelfs van strategisch belang zijn voor een bedrijf.

Het is dan ook essentieel om betekenisvolle partnerschappen op te bouwen met leveranciers en dienstverleners, waarbij de communicatie harmonieus verloopt en elke partij haar verantwoordelijkheid neemt en haar verplichtingen nakomt.

 Van leverancier tot partner

De inkoopafdeling investeert in de relatie met leveranciers naargelang het verwachte resultaat en de mate waarin een leverancier kan bijdragen aan het succes van het bedrijf. Er zijn drie soorten relaties:

 • de zuiver transactionele leveranciersrelatie.
 • de strategische alliantie: beide partijen werken samen en stemmen hun processen op elkaar af om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • het partnerschap: beide partijen werken nauw samen en stemmen hun strategieën op elkaar af om maximale resultaten te behalen op de lange termijn.

Dat brengt ons bij het concept van de ‘extended enterprise’, waarbij leveranciers en dienstverleners samen met het bedrijf bepaalde uitdagingen aangaan. Bij dat concept vormt het ecosysteem van leveranciers een operationeel hulpmiddel voor bedrijven, dat hen op de lange termijn een concurrentievoordeel oplevert.

Hoe optimaliseer je je leveranciersrelatie?

Inkoopafdelingen beschikken over verschillende beproefde methodes om hun relaties met belangrijke leveranciers te verbeteren – en zo waarde te creëren.

Leveranciersrelaties digitaal beheren met behulp van tools

Om het beheer van je leveranciersrelatie te vereenvoudigen en te stroomlijnen, kunnen bedrijven SRM-software (Supplier Relationship Management) aanschaffen. Met dergelijke programma’s kun je realtime alle activiteiten met je partners opvolgen en de processen voortdurend verbeteren. Dit bevordert een gezonde en stabiele relatie.

Risico’s en kansen in kaart brengen

Het is belangrijk om zowel de risico’s die leveranciers meebrengen in kaart te brengen, als de kansen die ze bieden. Zo kun je passende maatregelen nemen. Vervolgens moet je een plan voor continue verbetering opstellen waar iedereen baat bij heeft.

Correcte opstelling van het contract

Bedrijven hebben er alle baat bij om een contract af te sluiten met leveranciers bij wie ze regelmatig inkopen doen. Daarbij is het belangrijk dat het contract eerlijk en evenwichtig is. Het moet zoveel mogelijk details bevatten over de betalingsvoorwaarden, maar ook over de samenwerkingsvoorwaarden, levering, beoordeling en beëindiging. Op die manier vermijd je eventuele geschillen of verwarring.

Beloften op het gebied van MVO nakomen

Om hun MVO-strategie (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kracht bij te zetten, kunnen organisaties ook een verantwoord inkoopbeleid ontwikkelen in samenwerking met hun leveranciers. Zo’n samenwerking komt het hele ecosysteem ten goede en geeft iedereen de kans om zijn steentje bij te dragen.

De indirecte uitstoot die verband houdt met de toeleveringsketen, vertegenwoordigt gemiddeld 80 tot 90% van de totale uitstoot van een bedrijf[1]. Zo’n samenwerking is dus van cruciaal belang om de MVO-strategie kracht bij te zetten.

Kostenoptimalisatie

Bedrijven kunnen ook samenwerken met hun leveranciers om hun inkoopprocessen te optimaliseren. Welke strategie ze ook kiezen (transacties digitaliseren, kwaliteit verbeteren of hun leveranciersbestand optimaliseren), beide partijen kunnen er voordeel bij hebben in de vorm van kostenbesparingen en betere prestaties.

 • Download onze whitepaper ‘C-Class aankopen: optimaliseer je leveranciersbestand’

Betalingstermijnen verkorten

Waar leveranciers hun contractuele verbintenissen moeten nakomen, moeten bedrijven de betalingstermijnen van de facturen respecteren en die zoveel mogelijk trachten in te korten. Als er toch betalingsachterstanden zouden ontstaan, is het van essentieel belang om daarover duidelijk te communiceren met de partners. Betrouwbaarheid en transparantie met betrekking tot betalingstermijnen scheppen vertrouwen.

Nieuwe methodes toepassen

Inkoopafdelingen kunnen ook nieuwe soorten samenwerkingen aangaan om bepaalde spelers aan te trekken, zoals start-ups, verenigingen of organisaties die zich bezig houden met integratie op de arbeidsmarkt. Er zijn tal van nieuwe werkwijzen (open innovation, cocreatie, ecodesign) en hefbomen voor ontwikkeling (planning, verbintenissen op de lange termijn) om zulke spelers aan te trekken.

Ten slotte maakt de relatie met de leveranciers integraal deel uit van de immateriële activa van het bedrijf. Het is dus van belang om ze goed te onderhouden en te ontwikkelen in lijn met de bedrijfsstrategie. In die context speelt de aankoopafdeling een verbindende rol bij de strategische uitdagingen op het gebied van aantrekkelijkheid en loyaliteit.

[1] McKinsey & Company, Buying into a more sustainable value chain, 2021

Koopwijzer: de nieuwste ecologische producten voor kantoor en magazijn

Waaraan herken ik een ecologisch product?

Wil je een duurzaam aankoopbeleid uitstippelen in lijn met je mvo-beleid? De eerste, meest eenvoudige optimalisatiehefboom houdt in dat je de voorkeur geeft aan producten waarvan de milieuvriendelijkheid is gecertificeerd met een ecolabel. Van vloeibare zeep en verf, tot akoestische wanden, toiletpapier of poetsrollen – de meeste productcategorieën bevatten artikelen met een ecolabel. Met talloze zogenaamde ‘ecologische’ of verantwoorde’ producten op de markt is het niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken voor het milieu. Een kort overzicht is hier dus wel op zijn plaats.

Wat is een ecologisch product?

Ecologische producten hebben een kleinere milieu-impact gedurende hun volledige levenscyclus, van ontwerp tot transport, gebruik en afvalrecycling. Ze kunnen worden gecertificeerd door een nationaal, Europees of internationaal erkend ecologisch of milieulabel. Onafhankelijke instellingen controleren dan regelmatig of de duurzaamheids- en prestatiecriteria van deze producten te allen tijde worden nageleefd.

Hoe kies je ecologische producten?

Wil je duurzame producten inkopen, kies dan allereerst voor milieubewuste leveranciers die voldoen aan de normen ISO 26000 en ISO 14001.

De volgende stap om een duurzame inkoopstrategie op te stellen die past bij je MVO-beleid: geef de voorkeur aan producten met een label. Als je bijvoorbeeld het Europees Ecolabel ziet, weet je meteen dat het product een beperkte milieu-impact heeft. Dit label wordt toegekend aan een hele waaier aan producten: van schrijfwaren tot verf over duurzame kantoormeubelen en hygiëneproducten. Als je het EU-Ecolabel op de verpakking of productfiche van het gewenste product ziet, kun je het met een gerust hart bestellen.

Waarom is ecologisch kopen beter voor mijn bedrijf?

Naast het milieu beschermen, zorgen ecologische inkoopbeslissingen er ook voor dat je:

 • de overheidsmaatregelen volgt;
 • het imago van je merk verbetert;
 • aantrekkelijker bent voor klanten, die steeds meer kijken naar de milieu-impact van bedrijven;
 • je medewerkers een gezondere werkomgeving biedt;
 • een vruchtbaar ecosysteem ontwikkelt met je partners;
 • kiest voor producten van hogere kwaliteit die langer meegaan, waardoor je kosten dalen.

Ecologische producten kiezen: een mooi gebaar voor de planeet

Recycling is inmiddels zo ver gevorderd dat er van zo goed als elk product wel een ecologische en/of gerecyclede versie bestaat. Of die producten nu gemaakt zijn van plastic, papier, karton of metaal: ze zijn allemaal duurzaam, voldoen uitstekend aan je verwachtingen en combineren robuustheid met gebruikscomfort én een mooie vormgeving.

Ecologische producten voor alle aspecten van je werkomgeving

Nadat je je pakketten in het magazijn hebt ingepakt met gerecycled kraftpapier, gerecyclede noppenfolie of gerecycled karton, vervoer je ze van A naar B op een kar, pallet of in een bak van gerecycled plastic.

Kar van gerecycleerd plasticPlateauwagen van gerecycleerd plasticTafelwagen TrestonAluminium rolcontainer G®-TRANS - Gmöhling
Aantal platformen232-
Draagvermogen180 kg180 kg150 kg200 kg
Totale afmetingen610 x 460 x 840 mm610 x 460 x 980 mm530 x 890 x 1020 mm560 x 970 x 1005 mm
ErgonomischJaJaNiet gespecificeerdJa
EigenschappenAntisliplaagAntisliplaagAntistatischSpeciaal COVID-19

Ontdek ons aanbod van gerecyclede karren in onze webshop.

Ook in de kantoorruimte zijn ecologische en/of gerecyclede producten een goed idee, of het nu om een thuiskantoor of bedrijfslocatie gaat. Hoezen en inlegvellen, pennenbakjes, pakken papier, boekensteunen, tijdschrifthouders, mailingbuizen, dossiermappen, schriften, enveloppen, scharen, nietmachines: al deze kantoorbenodigdheden bestaan ook in een gerecyclede versie.

Vergeet ook de ontspanningsruimtes niet: er bestaan tal van heerlijk comfortabele banken, stoelen en zelfs picknicktafels van gerecycled plastic!

Vierkante zitbankPlastic bankZitbank in pvc met kleerhakenReceptiebank SmileCombinatie buitenbank en -tafel
GebruikBuitenBuitenKleedkamerReceptiePicknick
MateriaalPvcPlasticPvc + staalMetaal + polyesterPlastic
Vervaardigd inFrankrijkDuitslandEuropese UnieFrankrijkNiet gespecificeerd
Garantie20 jaar3 jaar3 jaar3 jaarNiet gespecificeerd
RecycleerbaarJaJaJaJaJa

Bekijk ons aanbod van gerecyclede banken in onze webshop.

En om je medewerkers ook zelf hun afval netjes te laten sorteren, stel je sorteervuilnisbakken ter beschikking op de werkvloer. De meeste duurzame producten zijn met het oog op een circulaire economie ontwikkeld, en dus zijn hun verpakkingen recyclebaar. Wanneer het product zelf versleten is, kan ook dat worden gerecycled. Weer een stap dichter bij een ecologisch bedrijf!

Ga voor gerecycleerde producten

Recyclage is inmiddels zo ver geëvolueerd dat er van zo goed als elk product wel een gerecycleerde versie bestaat. Of die producten nu gemaakt zijn van plastic, papier, karton of metaal: ze zijn allemaal duurzaam, voldoen perfect aan je verwachtingen en combineren robuustheid met gebruikscomfort én een mooie vormgeving. Bovendien kun je er je hele werkomgeving mee inrichten.

Hoe weet je of een verpakking recycleerbaar is? Dat zie je aan de möbiusband, een van de bekendste recycle pictogrammen in Europa. Staat er een getal naast, dan is dat het percentage gerecycled materiaal waarvan de verpakking gemaakt is. De pijlen geven aan dat het product recyclebaar is.

Nadat je je pakketten in het magazijn hebt ingepakt met gerecycleerd kraftpapier, gerecycleerde noppenfolie of gerecycleerd karton, vervoer je ze van A naar B op een kar, pallet of in een bak van gerecycleerd plastic.

Ook in de kantoorruimte zijn gerecycleerde producten een goed idee, of het nu om een thuiskantoor of bedrijfslocatie gaat. Hoezen en inlegvellen, pennenbakjes, pakken papier, boekensteunen, tijdschrifthouders, mailingbuizen, parafeermappen, schriften, enveloppen, scharen, nietmachines: al deze kantoorbenodigdheden bestaan ook in een gerecycleerde versie.

Vergeet ook de ontspanningsruimtes niet: er bestaan tal van heerlijk comfortabele banken, stoelen en zelfs picknicktafels van gerecycleerd plastic!

En om je medewerkers ook zelf hun afval netjes te laten sorteren, stel je sorteervuilnisbakken ter beschikking op de werkvloer.

Biologisch afbreekbaar

De TÜV-certificering kent labels toe aan biologisch afbreekbare producten op basis van verschillende categorieën. Zelfs metaal kan worden gerecycleerd: het logo van de organisatie Metal Packaging Europe is een van de elementen waaraan je dit soort verpakkingen herkent. Ook het pictogram ‘Alu’ met twee pijlen eromheen, is een symbool dat op producten met recyclebaar aluminium wordt gezet. Door producten met een duurzame verpakking te kopen, zet je je MVO-strategie kracht bij.

Wil je nog verder gaan om de afvalberg te verkleinen? Geef dan producten een tweede leven. Nu duurzaamheid en zuinigheid op lange termijn steeds meer ingeburgerd zijn, heeft de verkoop van opgeknapte producten de wind in de zeilen. Producten tweedehands kopen is een milieuvriendelijk gebaar dat perfect in je duurzaamheidsbeleid past. Het is dus zeker het overwegen waard!

Beperkt energie verbruiken dankzij ecologische producten

Ook energie is een factor die heel wat mogelijkheden biedt als het op duurzaamheid aankomt. Je kunt energie besparen zonder aan comfort te moeten inboeten door bijvoorbeeld ledverlichting te installeren. Ledlampen zijn niet alleen de absolute recordhouders op het vlak van energiezuinigheid, ze gaan ook veel langer mee.

Ook zonne-energie gebruiken is een goede zet. Ledlampen of ledlantaarns met een zonnepaneeltje verlichten je buitenomgeving zonder energieverspilling.

Zelfs voor het opladen van laptops, smartphones en tablets bestaan er zonnekits en USB-oplaadsystemen met een zonnepaneel. En voor alle andere elektronica zijn gerecyclede en oplaadbare batterijen je beste vriend.

Tot slot bestaan er kits waarmee je het volledige elektriciteits- en waterverbruik bijhoudt of de omgevingstemperatuur kunt meten. Als je op ieder moment een beeld wilt van hoeveel water, elektriciteit en verwarming er wordt gebruikt op de werkvloer, dan helpen deze kits je daarbij.

Ecologische schoonmaakmiddelen, goed voor ieders gezondheid

Niet alleen tijdens de pandemie maar ook op andere momenten is het belangrijk dat de werkomgeving zo hygiënisch mogelijk is. Dat bereik je door duurzaam schoon te maken, wat inhoudt dat je:

 • minder grondstoffen verbruikt (water, elektriciteit);
 • de voorkeur geeft aan producten met een milieulabel (of ecologisch label);
 • producten vermijdt die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid;
 • herbruikbare poetsdoeken gebruikt;
 • minder afval creëert door geconcentreerde producten te gebruiken.

Ga voor duurzame producten in plaats van wegwerpartikelen, dat past ook weer mooi in je verantwoorde inkoopbeleid.

Je kunt alles schoonmaken met een beperkte impact op het milieu én de samenleving. Er bestaan tal van oplossingen voor ecologisch schoonmaken. Antikalkproducten voor sanitaire ruimtes, ontvetters voor de industriële keuken, allesreinigers, alkalische schoonmaakmiddelen voor de vloer. Controleer steeds of de producten die je gebruikt een ecolabel, geconcentreerde formule of gevaarpictogram hebben.

Geef je schoonmaakteam ook schoonmaakkarren van gerecycled plastic en maak gebruik van recyclebare vuilniszakhouders en herbruikbare beschermingsmiddelen.

Voor het schoonmaken zelf bestaan er talloze artikelen van gerecycled materiaal. Zo zijn er steeds meer ecologisch ontworpen industriële stofzuigers. Die innoverende modellen zijn meestal voorzien van stofzakken van gerecycled papier en een reservoir van gerecycled plastic, en ze verbruiken bovendien minder energie.

Milieuvriendelijk houten kantoormeubilair

Hout is nog steeds een van de populairste materialen op de werkvloer. Van houten spots voor ledlampen tot rekken en pallets over banken en vergadertafels: ga steeds na of het product FSC- of PEFC-gecertificeerd is. Zo weet je zeker dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en dat het product over het algemeen voldoet aan de huidige milieunormen.

Wil je graag houten meubelen kopen, maar maak je je zorgen over de ontbossing en de impact ervan op onze planeet? Dan hebben we goed nieuws: je kunt dit robuuste materiaal gebruiken én tegelijk het milieu respecteren. Dat doe je door te kiezen voor producten met een FSC*[1]– of PEFC**-label[2]. Deze internationaal erkende certificeringen garanderen dat het hout dat bij de productie van het artikel wordt gebruikt, uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is en dat de exploitant aan een aantal strenge vereisten voldoet, zoals:

 • bescherming van de biodiversiteit van bossen;
 • gecontroleerde activiteit (herstel van de bossen, behoud van bodem en water );
 • respect voor de lokale bevolking.

Let wel op: niet alle meubels van hout uit duurzaam beheerde bossen zijn ook echt ecologisch. Controleer voordat je iets koopt dus of het een nationaal of Europees label heeft dat garandeert dat het product duurzaam ontworpen is.

Nationale normen zoals NF in Frankrijk of GS in Duitsland waarborgen dat het materiaal in kwestie met respect voor het milieu geproduceerd is. Een duurzaam bureaumeubel kan dus gemaakt zijn van robuuste materialen, volgens een productieproces met technieken die minder grondstoffen verbruiken. Je herkent zulke meubels aan hun milieu- of ecolabel.

Denk er tot slot aan dat je in het kader van de circulaire economie je houtafval kunt laten recyclen. Er zijn zelfs fabrieken die het ‘afval’ dat tijdens de productie van hun meubelen ontstaat, zoals snijafval, gebruiken als brandstof voor hun verwarmingssysteem.

Download onze Whitepaper: Packaging onder de loep

[1] * Forest Stewardship Council

[2]** Programme for the Endorsement of Forest Certification

Hoe bespaar je energie om uit te groeien tot een energie-efficiënt bedrijf?

Breng je bedrijfsuitrustingen in kaart om energie te besparen

Om het energieverbruik te verlagen in kantoren en in magazijnen, moet je rekening houden met twee belangrijke uitgavenposten: verlichting en verwarming. De installatie van aangepaste verlichting moet het ‘well-working’ van de medewerkers in de hand werken. Elke ruimte in de onderneming moet uitgerust worden met verlichting die vermoeide ogen en het risico op ongevallen beperkt.

Diverse verlichtingssystemen bieden de perfecte combinatie van visueel comfort en energiebesparing binnen de onderneming:

 • Ledlampen zijn veelzijdig en hebben het voordeel dat ze lang meegaan en weinig elektriciteit verbruiken.
 • De ledlamp Paranthom retrofit is specifiek bedoeld voor professionele omgevingen en als vervanging voor standaardlampen.
 • De elektrische buislamp of tl-buis heeft een uitstekende kleurweergave en is bovendien energiezuinig.
 • De spaarlamp, een variant van dit model, is ideaal voor bewegingssensoren omdat dit type verlichting snel aangaat.

Verwarming is gewoonlijk een van de grootste energieverslinders in een bedrijf. Toch mag je niet vergeten dat een gepaste temperatuur cruciaal is voor het comfort van de gebruikers van de lokalen. Een aangename temperatuur behouden is bepalend voor de levenskwaliteit van de medewerkers. Om je energiefactuur te verlagen, moet je om te beginnen de energieprestatie van je gebouwen in kaart brengen.

Soms zijn renovatiewerken nodig om een ontoereikende thermische isolatie te verbeteren. Want een goed geïsoleerd gebouw moet je, afhankelijk van het seizoen, minder verwarmen en afkoelen. Zijn renovatiewerken geen optie? Dan kun je enkele eenvoudige alternatieven overwegen. Expansieschuim injecteren om binnenstromende koude lucht rond deuren en ramen tegen te houden, bijvoorbeeld.

Laat ook het energieverbruik van je verwarmingssysteem meten, of dit nu werkt op gas, elektriciteit of een andere energiebron. Soms is het beter om een verouderd systeem dat te veel energie verbruikt volledig te laten vervangen. Andere oplossingen spelen dan weer in op specifieke behoeften. Een verwarmingssysteem met infraroodpanelen verbruikt weinig elektriciteit en hoeft niet te worden voorverwarmd. Je kunt het installeren in ruimtes die niet permanent gebruikt worden. De bezettingsgraad van een ruimte is trouwens een belangrijk element voor wie zijn energieverbruik zo efficiënt mogelijk wil beheren.

Stem de inrichting van je ruimtes af op het gebruik

Zoals we al zeiden, zijn de energie-uitgaven deels bestemd om het comfort van de medewerkers te garanderen. Maar niet alle ruimtes in je bedrijf worden op dezelfde manier gebruikt. Voor ruimtes die regelmatig leeg staan, kan het een goed idee zijn om een aanvullende ventilatorverwarming te voorzien die je eenvoudig kunt verplaatsen en indien nodig af en toe kunt inschakelen.

In heel drukke ruimtes, zoals kantoren, moet de temperatuur dan weer voortdurend aangepast zijn aan het comfort van de gebruikers. Daar is een kamerthermostaat zeker aangewezen, want zo wordt het vermogen van de verwarmingstoestellen aangepast aan de temperatuurschommelingen. De temperatuur in deze werkruimtes kan schommelen afhankelijk van het weer en het gebruik van toestellen die warmte produceren, zoals computers.

Elk gebouw moet dus uitgerust zijn met een verwarmingssysteem dat aangepast is aan het gebruik. En dat geldt ook voor de verlichting. Want met aangepaste verlichting kan een bedrijf heel wat energie besparen. Om te beginnen, kun je de behoefte aan verlichting beperken door zo veel mogelijk natuurlijke lichtinval in te plannen tijdens de renovatiewerken.

In de industriële sector kun je het energieverbruik ook verlagen door bijvoorbeeld te opteren voor selectieve verlichting in de opslagruimtes. Voor werkruimtes die slechts af en toe verlicht moeten worden, zijn er oplossingen voorhanden zoals de installatie van bewegingssensoren met infraroodverlichting.

Hernieuwbare energiebronnen en circulaire economie om de energiekosten te drukken

Nog een oplossing om energie te besparen in je bedrijf, is kiezen voor alternatieve energiebronnen. Denk maar aan wind-, water- en zonne-energie. Zonnepanelen zijn zeker een interessante oplossing om de elektriciteitsfacturen te verlagen voor je bedrijf. Maar er zijn ook panelen die je tijdelijk kunt installeren. We denken dan aan opvouwbare, verplaatsbare en waterdichte versies.

Ook een optie: verlichting op zonne-energie met een bewegingssensor die zelfvoorzienend is. Dit type verlichting schakelt automatisch aan en heeft tal van voordelen. Ze zorgt voor een groter veiligheidsgevoel in de omgeving van het gebouw. Ook verbruikt ze minder, want de lamp gaat na een vooraf ingestelde tijd automatisch weer uit.

Door oog te hebben voor de circulaire economie bij de aankoop van je bedrijfsuitrusting, kun je refurbished materiaal op de kop tikken tegen een interessante prijs en bovendien het milieu een handje helpen. Een refurbished toestel werd nagekeken en hersteld door een expert en daarna opnieuw te koop aangeboden. Een apparaat dat aan een tweede leven begint, werkt perfect en is even efficiënt als een nieuw toestel. Tal van bedrijven kiezen bij de vervanging van hun IT-apparatuur voor refurbished toestellen.

Bespaar nog meer energie door je productieprocessen aan te passen

Bedrijven kunnen energie besparen door minder te verbruiken, dat is waar. Maar ook door rekening te houden met de milieu-impact van alle processen die verband houden met hun activiteit. Dat zien we bijvoorbeeld als de hele sector beslist om energiebesparende maatregelen in te voeren. De onderneming moet oog hebben voor de milieu-impact van de productie, de verwerking en het transport van de grondstoffen. Ze voert dan een green supply chain in door gegevens in te zamelen bij haar partners en door een netwerk van vertrouwenspartners te creëren. Ze moet ook stilstaan bij de verpakking van haar producten door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en kiezen voor de meest ecologische verzendingswijze.

En om zo weinig mogelijk resources te benutten, moet een onderneming dan nog een stap verder gaan en niet enkel haar kantoren en magazijnen uitrusten met milieuvriendelijke producten. Ze moet ook de ecologische transitie ondersteunen door de medewerkers van alle diensten te betrekken bij haar nieuwe manier van werken. Om je teams te betrekken bij de energietransitie van je bedrijf, moet je de tijd nemen om uit te leggen wat je gaat doen. Laat je werknemers weten welke dagelijkse milieuvriendelijke gewoontes ze kunnen aannemen om resources te besparen. Neem ook de tijd voor een gesprek met elk diensthoofd om zo ieders hinderpalen en verwachtingen op het vlak van energiebesparingen beter te begrijpen.

Of het nu gaat om energiebesparingen binnen je bedrijf of de levenskwaliteit op het werk, elk luik van je MVO-beleid moet precies worden uitgewerkt. Om je hierbij te helpen, kun je onze whitepaper ‘Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen: de sleutels tot een geslaagde MVO-strategie’ downloaden.

Op naar een doeltreffend energiebesparingsplan voor je bedrijf: 10 tips

10 manieren om zuiniger om te springen met energie

Voordat een bedrijf een ambitieus energieplan op poten zet, kan het al enkele eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregelen met onmiddellijk effect nemen. Want alle beetjes helpen.

Zuinig met energie omspringen hoeft voor de duidelijkheid niet te betekenen dat je minder of helemaal niets meer gaat produceren. De bedoeling is eerder om energieverspilling bij het beheer van gebouwen en de organisatie van het werk aan te pakken, zonder aan de activiteiten en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te raken.

Verlichting

Verlichting is goed voor 15 % van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en 5 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen1. De volgende twee maatregelen zijn erg doeltreffend om op dit vlak energie te besparen:

 1. Het licht uitschakelen (binnen en buiten) wanneer gebouwen gesloten zijn, of de lichten op bepaalde tijdstippen dimmen.
 2. De juiste apparatuur kiezen: ledverlichting, energiezuinige verlichting en aanwezigheidssensoren dragen allemaal bij tot meer energie-efficiëntie. Je houdt het best ook rekening met het energielabel. Daarop zie je hoe energiezuinig een apparaat is, dankzij een handige classificatie. Heel wat apparaten (gloeilampen en spots, maar ook airconditioning, boilers, schermen enz.) hebben zo’n label.

Digitale toestellen

Het energieverbruik van digitale toestellen neemt jaarlijks met ongeveer 9 % toe2. We moeten daar dan ook dringend zuiniger mee omspringen. De volgende drie goede gewoontes kunnen al een groot verschil maken:

3. Schakel alle toestellen uit (printers, fotokopieerapparaten, automaten, ventilatiesystemen enz.) wanneer het gebouw gesloten is.

4. Vermijd overdreven uitrusting voor medewerkers (aantal en grootte van schermen, vermogen van de toestellen enz.).

5. Beperk niet-essentiële audiovisuele systemen, zoals schermen in lobby’s of sociale ruimtes.

Verwarming en airconditioning

Verwarming en airconditioning nemen wereldwijd bijna 40 % van het energieverbruik van woningen en gebouwen voor hun rekening3. Het is dus van groot belang dat bedrijven:

6. de temperatuur in hun gebouwen aanpassen aan de seizoenen. In de winter wordt over het algemeen aanbevolen gebruikte ruimtes te verwarmen tot 19 °C (in ruimten die meerdere dagen niet gebruikt worden, mag de temperatuur lager liggen). In de zomer mag er een zeker verschil zijn met de buitentemperatuur;

7. zorgen dat er niet te veel warmte verloren gaat of binnenkomt (afhankelijk van het seizoen) door erop te letten dat deuren en ramen gesloten zijn;

8. hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen die geschikt zijn voor zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen.

Medewerkers overtuigen

Om efficiënt energie te besparen, moet je bereid zijn de dingen voortaan anders aan te pakken. Bovendien is het heel belangrijk om je medewerkers bij dat hele proces te betrekken. Het is daarom essentieel om:

9. alledaagse ‘groene’ reflexen te delen: toestellen uitschakelen wanneer je ze niet gebruikt, de stand-byfunctie van je computer instellen, bij voorkeur met milieuvriendelijkere vervoermiddelen naar het werk komen (openbaar vervoer, pendeldienst, carpoolen enz.);

10. telewerken in te voeren of uit te breiden waar mogelijk: het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt tot drie dagen telewerk per week aan.

Op naar de energietransitie

Om de ecologische uitdaging aan te gaan, zullen bedrijven vervolgens voor langetermijnprojecten moeten gaan.

In deze dynamiek kunnen ze een beroep doen op drie hefbomen die elkaar aanvullen:

 • energie-efficiëntie om de prestaties van hun apparatuur te optimaliseren. Dit houdt in dat toestellen met een laag verbruik of zeer sterke energieprestaties de voorkeur genieten.
 • energiezuinigheid om extra stil te staan bij het gebruik van de apparatuur, zodat ze meer doordacht, gedeeld en zonder overdrijven ingezet wordt. Dit kan ingrijpende veranderingen in hun productie- en distributiepatronen met zich meebrengen.
 • hernieuwbare energie (zon, wind enz.), zodat ze niet afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen.

Wanneer ze hun strategie opstellen, doen bedrijven er goed aan hun activiteiten eerst grondig door te lichten op energievlak. Zo kunnen ze een inventaris opmaken van hun productieprocessen, gebouwen, installaties en uitrusting. De bedoeling is dan om het energieverbruik op elk vlak in kaart te brengen, erachter te komen waar het beter kan en duidelijke doelstellingen te bepalen.

Zo kunnen ze dan de gepaste maatregelen treffen:

 • gebouwen thermische renoveren;
 • verwarmings-, airconditionings-, verlichtings- of energieproductiesystemen vervangen;
 • opnieuw onderhandelen over energie- en onderhoudscontracten;
 • de mobiliteit anders aanpakken;
 • meer verantwoorde aankopen doen;
 • een opleidingsplan voor medewerkers opstellen met betrekking tot energiezuinigheid enz.

Een energiezuinige aanpak met meerdere voordelen

Het concept van energiezuinigheid weerspiegelt de crisis die we doormaken. Bedrijven die zuinig met energie omspringen, zullen daar op lange termijn tal van voordelen uit halen:

 • Hun uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen zoals fijnstof vermindert (ter herinnering: fossiele brandstoffen staan nog steeds op de eerste plaats in de energiesector en die sector is verantwoordelijk voor 73 % van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies!4).
 • Ze dragen bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen (steenkool, olie, gas, water, zeldzame metalen enz.).
 • Ze zijn voorbereid op toekomstige regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie, of het nu gaat om gebouwen, productiesystemen, wagenparken enz.
 • Hun lagere energierekeningen (na de crisis) kunnen mooie besparingen opleveren.
 • Hun merkimago verbetert en ze tonen hun stakeholders (klanten, leveranciers of medewerkers) hoe goed ze zich inzetten.
 • Ze scheppen nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Zich inzetten voor energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling is ook een uitgelezen kans voor een organisatie om zich opnieuw te vinden en alles af te stemmen op de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op die manier kan elke speler de overgang naar een koolstofarme samenleving mee in gang zetten, in overeenstemming met de nieuwe sociale en milieueisen.

Download onze whitepaper ‘Inkoopbeleid en MVO’ 

[1] European Council for an Energy Efficient Economy, Global Lighting Challenge: Changing the world through public-private partnerships, 2017 

[2] The Shift Project, “LEAN ICT: TOWARDS DIGITAL SOBRIETY”: OUR NEW REPORT ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ICT, 2019 

[3] Thibaut Abergel, Maxine Jordan, Heating and air-conditioning: Issues and opportunities in France, Europe and the world, 2019 

[4] United Nations, Theme report on energy transition towards the achievement of SDG 7 and net-zero emissions, 2021 

Wat is de Kraljic-matrix?

Bedoeling van de Kraljic-matrix: classificatiemethode

De oorspronkelijke theorie voor de matrix kwam van Peter Kraljic. In een artikel voor Harvard Business Review in 1983 omschrijft hij de bedoeling van de matrix voor aankoopsegmentatie als een ondersteuning voor kopers in een context van economische, ecologische en technologische veranderingen.

De Kraljic-matrix is een methode om de aankoopportefeuille te classificeren. Het hoofddoel is het strategische gewicht van de verschillende categorieën van interne en externe aankopen vaststellen om de aankoopstrategieën aan te passen.

Uitgangspunt van de Kraljic-matrix: aankoopcategorieën

Voor Peter Kraljic hangt de aankoopstrategie af van twee belangrijke factoren:

 • het strategische belang van de aankopen;
 • de complexiteit van de leveranciersmarkt.

De eerste factor heeft betrekking op het volume van de uitgaven, de totale eigendomskosten (TCO), de rentabiliteit, de differentiatie, de toegevoegde waarde voor het bedrijf en het verkoopproces.

Bij de tweede factor wordt gekeken naar monopolie of oligopolie, toetredingsdrempels, technologische evolutie en logistieke kosten en complexiteit.

Uit dit beginsel ontstaat een eerste situatieschets. Op basis daarvan kunnen de aankopen hiërarchisch geordend worden en daarna onderverdeeld in vier grote categorieën:

 • eenvoudige aankopen;
 • hefboomaankopen;
 • kritieke aankopen;
 • strategische aankopen.

Elk van deze aankoopcategorieën heeft zijn eigen kenmerken en strategieën.

Eenvoudige aankopen

Deze aankopen hebben weinig invloed op de activiteiten van het bedrijf en de producten zijn gemakkelijk te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorbenodigdheden.

De voorgestelde geschikte strategieën zijn: de productenvoorraad beheren, de processen automatiseren en de volumes controleren.

Hefboomaankopen

Deze aankopen zijn doorslaggevend voor de business van het bedrijf, maar ze blijven gemakkelijk te verkrijgen. Hefboomaankopen bieden het bedrijf comfortabele maneuvreerruimte en interessante winstmogelijkheden.

Hier zijn de geschikte strategieën: de kopersmacht ten volle benutten door leveranciers met elkaar te laten concurreren, onderhandelen of op zoek gaan naar vervangende producten.

Kritieke aankopen

Deze aankopen vormen een laag bedrijfsrisico, maar er is slechts een beperkte markt (klein aantal spelers).

De strategieën die vaak aanbevolen worden, zijn: volumes garanderen, de relatie met de leveranciers beheren, de voorraden en bevoorradingen veiligstellen en zorgen voor back-ups.

Strategische aankopen

De activiteit van het bedrijf hangt af van deze aankopen. Vaak gaat het om schaarse of unieke middelen, met andere woorden, aankopen met een hoge inzet voor het bedrijf.

Hier wordt het bijvoorbeeld essentieel om partnerschappen met leveranciers te ontwikkelen (bijvoorbeeld door SRM-software te beginnen gebruiken), de markt te analyseren en verticale integratie te overwegen.

Meer uit deze methode voor het analyseren en classificeren van de aankoopportefeuille halen

De aanpak van Peter Kraljic wordt vaak samengevat in deze eerste situatieschets. Als we terugkijken naar de oorspronkelijke tekst, zien we dat dit echter slechts een uitgangspunt is. Het leidt in vier stappen tot een meer complexe analytische benadering:

 • classificatie van de aankoopportefeuille;
 • marktanalyse;
 • positionering van strategische producten;
 • actieplan.

1. Classificatie van de aankoopportefeuille

Hier stelt de auteur voor om een matrix op te stellen op basis van twee nieuwe criteria die ongeveer overeenkomen met de vorige:

 • de ‘profit impact‘: komt overeen met het aankoopvolume, het percentage van de totale aankoopkosten, het effect op de productkwaliteit of de bedrijfsgroei;
 • het ‘supply risk‘: dit gaat over de beschikbaarheid van producten, het aantal leveranciers of het concurrentievermogen van de vraag.

Met deze analyse kunnen we die aankopen indelen in de vier grote categorieën waar we het eerder over hadden: eenvoudige aankopen, kritieke aankopen, hefboomaankopen en strategische aankopen.

2. Marktanalyse

Na de classificatie moet het bedrijf, en meer bepaald de aankoopafdeling, deze elementen in perspectief plaatsen met de huidige marktsituatie. Daarvoor moet het bedrijf aan de hand van een twintigtal criteria zijn kopersmacht evalueren, of met andere woorden, de machtsverhouding tussen het bedrijf en de leveranciersmarkt. Deze criteria zijn bijvoorbeeld de omvang van de markt in verhouding tot de capaciteit van de leverancier, het marktaandeel van het bedrijf in vergelijking met zijn concurrenten.

3. Positionering van strategische producten

Vervolgens is het tijd om de strategische aankopen (geïdentificeerd in de eerste stap) te positioneren binnen de definitieve matrix volgens de eerder uitgevoerde marktanalyse.

4. Actieplan

Deze definitieve Kraljic-matrix leidt tot drie belangrijke strategische pijlers:

 • benutten;
 • uitbalanceren;
 • diversifiëren.

Deze pijlers zullen dienen om aankopen op lange termijn veilig te stellen en tegelijkertijd kansen op korte termijn te benutten.

Samengevat is de Kraljic-matrix methode dus een doeltreffende tool voor analyses, waarmee je kunt bepalen op welke vlakken je aankoopstrategie beter kan, maar ook, en vooral, hoe je je middelen beter kunt beheren in functie van de prioriteiten.

Hoewel de auteur ervoor gekozen heeft om zijn analyse te beperken tot strategische aankopen, kan deze oefening relevant zijn voor alle aankopen (inclusief hefboomaankopen, kritieke en eenvoudige aankopen). Met de classificatie- en analysemethode van Kraljic kun je de middelen beter beheren door het beheer van de gehele portefeuille te optimaliseren.

Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk?

Op welke risico’s moet je de medewerkers van logistieke teams wijzen?

Bedrijven in alle sectoren moeten nadenken over veiligheid op het werk en bepalen hoe ze hun werknemers daarvan bewust kunnen maken. Daarbij moeten ze rekening houden met tal van factoren (aard van het werk, type werkplek, etc.). Bij elke functie horen namelijk vaak andere risico’s.

In een magazijn staan werknemers bloot aan tal van ongelukken en beroepsziekten, met name SSA’s of spier- en skeletaandoeningen. Drie op de vijf werknemers in Europa worden getroffen door zulke beroepsziekten, zoals verwondingen, gewrichtsproblemen en andere vormen van pijn die verband houden met hun werk.

SSA’s kunnen leiden tot chronische pijn en zelfs invaliditeit. Ze schaden niet alleen de gezondheid van de werknemers – soms zelfs nog nadat die niet meer aan het werk zijn – maar brengen vaak ook de werking van het bedrijf in het gedrang, aangezien ze tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. De vraag luidt dus: hoe voorkom je spier- en skeletaandoeningen in een magazijn om je werknemers veilig en gezond te houden?

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft de risicofactoren van SSA’s bepaald. Die kunnen fysiek, biomechanisch, organisatorisch en psychosociaal zijn.

 • Zware lasten dragen;
 • Repetitieve bewegingen;
 • Statische, oncomfortabele houdingen;
 • Ongemakken zoals koude, warmte, slechte verlichting of trillingen;
 • Lange periodes met een intensief werktempo;
 • Een gebrek aan pauzes;
 • Te weinig autonomie op het werk;
 • Pestgedrag.

Logistieke medewerkers lopen een verhoogd risico op ongevallen, omdat ze in de weer zijn met hefapparatuur of gevaarlijke producten. De werkgever moet dan ook speciale uitrusting ter beschikking stellen om hen te beschermen.

Om magazijnmedewerkers gezond en veilig te houden, kunnen er bijvoorbeeld veiligheidskasten worden geïnstalleerd om schadelijke producten in op te bergen. Denk maar aan gevaarlijke, ontvlambare of bijtende stoffen.

Signalisatie aanbrengen om het risico op arbeidsongevallen te beperken is ook een goed idee. Veiligheidsborden en -pictogrammen zijn voor iedereen makkelijk te begrijpen en zorgen voor een vlotte doorstroming in het magazijn. Ook buiten komen zulke borden van pas: om een verbod aan te geven, te waarschuwen voor een gevaar of een hulpverleningszone te markeren.

Op het werk moeten werknemers zich ook houden aan de regels inzake gezondheid en veiligheid, met name in het kader van de COVID-19-pandemie (bv. een masker en handschoenen dragen). Naast het eerstehulpmateriaal dat op elke site aanwezig moet zijn, moeten de werknemers ook over PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) beschikken. Die beschermen hen tegen alle risico’s die gepaard gaan met werken in een magazijn (gevaarlijke producten, lawaai, scherpe voorwerpen en spiervermoeidheid).

Daarom is het zo belangrijk om de werknemers met preventiecampagnes bewust te maken van de risico’s en veilig gedrag aan te moedigen.

Hoe beperk je de gezondheidsrisico’s bij telewerk?

Sinds de coronacrisis is telewerken helemaal ingeburgerd. Deze nieuwe manier van werken levert heel wat voordelen op voor de werknemers. Zo zijn ze minder lang onderweg en hebben ze meer autonomie.

Maar thuiswerken houdt toch ook enkele risico’s in. Door hun medewerkers daarop te wijzen, kunnen werkgevers allerlei problemen helpen te voorkomen, zoals een sedentaire levensstijl, een gevoel van isolement en de druk om altijd bereikbaar te zijn (‘overconnectie’).

Een sedentaire levensstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en psychische aandoeningen. Medewerkers moeten er dus aan worden herinnerd om voldoende pauzes te nemen en te bewegen. Dat komt hun gezondheid alleen maar ten goede.

Het bedrijf kan werknemers die thuiswerken ook ergonomisch meubilair aanbieden, zoals een bureaustoel of sta-zitbureau. Een headset is een andere oplossing die de ergonomie van teamleden verbetert. Tot slot kunnen akoestische scheidingswanden helpen om storende geluiden te beperken, zodat werknemers ook thuis in optimale omstandigheden kunnen werken.

Een ander risico van telewerken is een gevoel van isolement. Thuiswerkers kunnen zich afgescheiden van hun collega’s voelen, maar ook een algemeen gevoel van sociaal isolement ervaren. Om dat tegen te gaan, kunnen werkgevers bepaalde managementmethoden toepassen. Het is de taak van managers om bepaalde ‘rituelen’ en tools in te voeren om de samenhang binnen het team te versterken. Daarnaast moet wie daar nood aan heeft een opleiding kunnen volgen rond het gebruik van zulke nieuwe tools.

We spreken van overconnectie wanneer een telewerkende collega geen duidelijke grens trekt tussen zijn werk- en privétijd. Die wanverhouding tussen werk en privéleven kan een negatieve invloed hebben op zijn sociale leven en geestelijke gezondheid. Een mogelijke oplossing is om werknemers aan te moedigen om vanuit een coworkingruimte te werken of om hen digitale tools aan te bieden om hun persoonlijke agenda’s te beheren.

Telewerken houdt ook risico’s in voor het bedrijf, aangezien data kwetsbaarder kan zijn voor cyberaanvallen. Om je tegen dit soort gevaren te beschermen, is het belangrijk dat werknemers de richtlijnen rond informaticabeveiliging naleven.

Hoe moedig je werknemers aan om veilig te werken?

Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk? Risico’s op het werk zijn enkel te vermijden als iedereen binnen het bedrijf zijn of haar steentje bijdraagt. Daarom is het belangrijk een cultuur rond gezondheid en veiligheid op poten te zetten, zodat iedereen doet wat moet.

Een eerste manier om veilig gedrag aan te moedigen, is door geschikt materiaal ter beschikking te stellen in het magazijn en op kantoor. Ergonomisch meubilair en de juiste inrichting stimuleren werknemers om een goede houding aan te nemen, waardoor operatoren bijvoorbeeld minder snel last krijgen van SSA’s. Op een goed ingerichte en georganiseerde werkplek zijn er minder bewegingen nodig om een taak te voltooien. Door de werkplaats slim in te richten beperk je bovendien het risico op arbeidsongevallen.

Door de werkmethodes continu te verbeteren zullen de arbeidsomstandigheden en de productiviteit erop vooruitgaan. In het kader van gezondheid en veiligheid op het werk kunnen dan snel de gepaste corrigerende maatregelen worden genomen zodra er een vermijdbaar risico wordt vastgesteld.

Je kunt je medewerkers motiveren door hen verantwoordelijkheid te geven voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Moedig hen aan om risico’s te melden en communiceer erover op een positieve manier. Maak regelmatig de balans op van de vastgestelde risico’s en de vermeden ongevallen. Ook zo blijven je medewerkers attenter voor de gevaren.

Bewustmaking op het werk: met welke tools?

De wettelijke verplichtingen voor bedrijven om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers in loondienst te garanderen, zijn vastgelegd in het Europese recht. De Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk bevat de minimumvoorschriften op dat vlak en verplicht werkgevers om preventieve maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Elke lidstaat heeft deze kaderrichtlijn omgezet in eigen wetgeving, maar de belangrijkste principes (zoals preventieve maatregelen) gelden voor alle landen.

Om je medewerkers bewust te maken van gezondheid en veiligheid op het werk, moet je eerst de risico’s uitgebreid in kaart brengen, vervolgens een strategie uittekenen en die dan omzetten in een actieplan. Het is raadzaam om een verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid op het werk aan te duiden die dit project in goede banen kan leiden en met de teams zal communiceren.

Op basis van de risico-evaluatie stel je dan een informatie- en preventiedocument op dat alle werknemers moeten krijgen. Je kunt bij elke risicolocatie borden plaatsen met uitleg over de specifieke risico’s. Preventie kan ook de vorm aannemen van opleidingen voor nieuwe werknemers die in je bedrijf beginnen. Plan ook regelmatige bijscholingen om hun kennis van de preventiemaatregelen op te frissen.

Je kunt ook workshops organiseren voor werknemers, managers en bedrijfsleiders, waarbij iedereen samen een veiligheidscharter opstelt. Hiervoor kun je een beroep doen op de hr-afdeling of een externe partij. Door iedereen binnen het bedrijf je beleid inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk mee te laten uitwerken, zul je hun interesse voor dit onderwerp aanwakkeren. En ook de samenhang binnen je bedrijf vaart er wel bij.

Bij Manutan is ‘well-working’ een van de prioriteiten op het gebied van MVO. Download onze whitepaper ‘Well-working’ om te ontdekken hoe je het welzijn op het werk bevordert door in te zetten op persoonlijke ontplooiing én zakelijk succes. 

Wat is Business Intelligence (BI)?

De definitie van business intelligence

Business intelligence, dat vaak verward wordt met business analytics, omvat de processen, methoden en softwareprogramma’s om interne en externe gegevens, al dan niet gestructureerd, te verzamelen en te verwerken voor analysedoeleinden. Gebruikers kunnen die informatie vervolgens op verschillende manieren weergeven in rapporten, in dashboards of via datavisualisatie.

Software voor business intelligence (BI) was vroeger uitsluitend voorbehouden voor data-analisten, maar raakt steeds meer ingeburgerd en wordt toegankelijker voor het grote publiek. Op die manier worden bedrijven echt ‘data driven’. Dankzij de democratisering van data kunnen ze optimaal profiteren van de operationele voordelen van de digitale transformatie.

Business intelligence helpt processen te optimaliseren en de productiviteit binnen het bedrijf te verhogen, en stuurt, versnelt en verbetert ook de besluitvorming op basis van feitelijke informatie in real time.

Zulke tools zijn vandaag onmisbaar geworden om een totaalbeeld te krijgen van het bedrijf, markttrends bloot te leggen, de belangrijkste KPI’s te monitoren en de prestaties te optimaliseren. Met andere woorden: als ze die gegevens goed gebruiken, beschikken bedrijven over een belangrijke troef om de concurrentie voor te blijven.

Hoe werkt business intelligence?

Business intelligence omvat vier stappen: gegevens verzamelen, opslaan, verdelen en gebruiken.

Gegevens verzamelen

Allereerst worden ETL-tools (Extract, Transform and Load) gebruikt om alle gegevens – ongeacht hun formaat – op te halen, te formatteren, op te schonen en te consolideren. Die gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen, zoals het bedrijfsinformatiesysteem (ERP), het systeem voor klantenbeheer (CRM), marketinganalyses en callcenters.

Gegevens opslaan

Zodra de gegevens gestructureerd zijn, worden ze opgeslagen en gecentraliseerd in een database op een server of in de cloud. Dat noemen we een data warehouse of datamart.

Gegevens verdelen

Vervolgens wordt de informatie via een portaal verspreid onder de interne stakeholders van het bedrijf. De tweede generatie BI maakt bovendien gebruik van Web 2.0, waardoor gegevens nog toegankelijker worden.

Gegevens gebruiken

Afhankelijk van de behoeften zijn er verschillende tools die van pas komen. Zo richten OLAP-tools (Online Analytical Processing) zich op multidimensionale analyse. Datamining wordt dan weer ingezet voor correlatieonderzoek, rapportage om de prestaties mee te delen en dashboards om de prestaties in goede banen te leiden.

Business intelligence op de aankoopafdeling

Dankzij business intelligence beschikt de aankoopafdeling over beknopte, relevante en nauwkeurige gegevens, of het nu gaat om de bedrijfsuitgaven of een overzicht van de leveranciers. Dat omvat bijvoorbeeld de werkelijke en verwachte omzet, de geschiedenis van contacten en geschillen, de bedongen tarieven, informatie over hoe de contracten zijn georganiseerd.

Zo kan de aankoopafdeling de ruwe gegevens zeer snel visualiseren en uit het systeem halen. Niet alleen om ze begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen met behulp van KPI’s, maar ook om weloverwogen beslissingen te nemen binnen het aankoopbeleid.

BI kan hen bijvoorbeeld helpen om de prestaties van verschillende leveranciers te vergelijken, offertes te beoordelen of leveranciers te kiezen volgens de criteria van het Lean Procurement-principe.

Daarnaast zorgt BI voor een efficiëntere werking van de aankoopafdeling, want inkopers besteden nog steeds bijna 75% van hun tijd aan puur transactionele of operationele activiteiten1. Dan kan zo’n oplossing dus erg zinvol zijn.

Itochu Corporation, een wereldwijde handelsonderneming, geeft bijvoorbeeld aan dat de maandelijkse rapporten opstellen dankzij business intelligence² 92% minder tijd kost. Als dat niet mooi klinkt.

Uiteindelijk zorgt zo’n software ervoor dat de communicatie tussen aankoopafdelingen en de rest van het bedrijf veel soepeler en efficiënter verloopt. Op basis van feiten en cijfers kan de aankoopafdeling beter samenwerken met andere afdelingen, met name de financiële, en haar strategische positie binnen het bedrijf bepalen.

Weerstand tegen BI

Dit soort technologie inzetten loopt echter niet altijd van een leien dakje. In dit geval zijn er twee grote obstakels.

Complex in gebruik

Aanvankelijk was de technologie achter BI erg complex en hadden bedrijven gespecialiseerd personeel nodig om ze te gebruiken. Denk maar aan data-analisten, data-architecten of BI-ontwikkelaars.

Maar de oplossingen van vandaag zijn steeds meer gemaakt op maat van andere werknemers, zoals managers en operationele medewerkers. Ze zijn gebruiksvriendelijk en bieden de mogelijkheid om managementtools te personaliseren. Daardoor spreekt men tegenwoordig van ‘selfservice business intelligence’.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en nut van de gegevens

Daarnaast kunnen de kwaliteit, de betrouwbaarheid en het nut van de gegevens een obstakel vormen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bedrijven waar de selectie van leveranciers niet centraal plaatsvindt of wordt gevalideerd door de aankoopdirectie. Het is dan ook een goed idee om de verzameling van de gegevens en de databases goed te organiseren voor er informatie kan worden uitgehaald.

Data is het zwarte goud van de 21e eeuw en een van de belangrijkste strategische hulpmiddelen van bedrijven. Vandaag maakt het tijdperk van big data dan ook plaats voor dat van smart data. Software voor business intelligence biedt namelijk steeds meer mogelijkheden doordat ook geavanceerde analytische tools, datamining, text mining enzovoort er voortaan deel van uitmaken. De aankoopafdeling moet BI dus omarmen en een gepaste ‘purchasing intelligence’-aanpak hanteren om het bedrijf beter te laten presteren.

Download onze Whitepaper: “Long Tail Spend inkopen, digitaliseer je transacties”.

1 ) Deloitte, Agility: The antidote to complexity, 2021 

2 ) SAP, ITOCHU: Reinventing Business and Work with an Enterprise – Wide Integrated Data Infrastructure, 2020 

Waarom moet ik duurzame consumptie opnemen in mijn aankoopbeleid?

Wat is duurzame consumptie?

Nu de aarde almaar sneller opwarmt, de vraag naar energie blijft toenemen en de wereld geconfronteerd wordt met een tekort aan natuurlijke hulpbronnen, worden duurzame productie en consumptie steeds belangrijker.

In het kader van de Brundtland-commissie (1987) werd duurzame consumptie als volgt gedefinieerd: “Het gebruik van diensten en producten die voorzien in de basisbehoeften en bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit, waarbij de hoeveelheid gebruikte natuurlijke hulpbronnen en toxische stoffen, alsook de hoeveelheid afval en vervuiling gedurende de gehele levenscyclus van de dienst of het product tot een minimum worden beperkt, zodat in de behoeften van toekomstige generaties kan worden voorzien.”

Het idee is heel eenvoudig: je probeert meer en beter te doen met minder. Hierdoor gaat economische groei niet langer gepaard met schade aan het milieu, maar juist met duurzame ontwikkeling. Concreet betekent dit dat we onze productie- en consumptiepatronen moeten bijstellen door efficiënter gebruik te maken van hulpbronnen en duurzamere modellen te hanteren voor bestuur, wonen en ondernemen.

Duurzame consumptie vs. verantwoorde consumptie

Verantwoorde consumptie en duurzame consumptie worden vaak met elkaar verward, hoewel ze wel degelijk twee verschillende concepten zijn. Duurzame consumptie richt zich uitsluitend op het behoud van hulpbronnen en het milieu en is doorgaans gebaseerd op drie aspecten, die van toepassing zijn op individuen en organisaties:

 • Beter kopen: bv. milieuvriendelijkere producten kopen;
 • Beter consumeren: minder verspillen, alleen kopen wat je nodig hebt;
 • Beter weggooien: producten recycleren, hergebruiken, tweedehands verkopen

Verantwoorde consumptie heeft dan weer betrekking op ‘verantwoordelijkheid’ in de brede zin van het woord en betekent dat je consumeert zonder dat dit een nadelige impact heeft op het milieu en de maatschappij.

Waarom inzetten op duurzame consumptie?

Inzetten op duurzaamheid levert aankoopafdelingen drie grote voordelen op:

Lagere kosten

Deze strategie moedigt bedrijven aan om de totale aankoopkosten van hun producten en diensten van dichtbij onder de loep nemen, waardoor ze stilstaan bij hun energiekosten (water, elektriciteit …) en zullen trachten hun verbruik te beperken.

Minder risico’s

Door duurzaamheid te integreren in hun aankoopbeleid kunnen bedrijven zich beschermen tegen bepaalde risico’s, zoals imagoschade of leveringsproblemen, die een financiële impact kunnen hebben op de waarde van het bedrijf.

Hogere omzet

Bedrijven kunnen extra inkomsten verwerven door in te zetten op ecologische producten en/of diensten, hun prijzen te verhogen of recyclageprogramma’s op te zetten. Veel bedrijven zien hun omzet stijgen door groene producten en diensten op te nemen in hun aanbod!

Casestudy PepsiCo

Dat het principe “meer en beter doen met minder” bedrijven financiële voordelen oplevert is zeker. Het duurzaamheidsprogramma van PepsiCo is daar een mooi voorbeeld van.

Enkele jaren geleden kondigde PepsiCo aan dat het erin geslaagd was zijn operationele waterverbruik met 26 % te verminderen tegenover de referentiewaarde die tien jaar eerder was vastgelegd. De Amerikaanse multinational uit de voedingssector overtrof daarmee ruim het oorspronkelijk gestelde doel van 20 %. Bovendien had die waterbesparing niet alleen een positieve impact op het milieu, want PepsiCo meldde ook dat het hen in vier jaar tijd een besparing van meer dan 80 miljoen dollar had opgeleverd.

Dit project kaderde in een breder duurzaamheidsprogramma dat in vijf jaar een totale besparing van meer dan 600 miljoen dollar opleverde dankzij PepsiCo’s voortdurende inspanningen op het gebied van water- en energieverbruik, verpakking en afvalvermindering.

Al Halvorsen, de toenmalige Senior Director Environmental Sustainability Global Operations, vertelde de media: “De waterbesparing van ons wereldwijde bedrijf kan een enorme impact hebben op onze gemeenschappen en onze planeet. Vanuit zakelijk oogpunt helpen die inspanningen ons eveneens onze bedrijfskosten te verlagen. Door meer te doen met minder, kunnen we onze landbouwopbrengsten verhogen, onze waterinfrastructuur versterken en geld besparen.”

De circulaire economie, een hefboom voor duurzame consumptie

De circulaire economie is gericht op een beter, duurzamer gebruik van hulpbronnen om verspilling tegen te gaan en de milieu-impact te beperken. Deze opvatting staat haaks op de lineaire economie die gebaseerd is op “produceren, consumeren, weggooien”. Omdat de circulaire economie de levensduur van producten onbeperkt verlengt, is het een krachtige hefboom voor duurzame consumptie.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijke voor de Green Deal voor Europa, legt uit: “Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, onze natuurlijke omgeving te beschermen en ons economisch concurrentievermogen te versterken, moet onze economie volledig circulair worden. Vandaag is die nog steeds hoofdzakelijk lineair, aangezien slechts 12 % van de secundaire materialen en grondstoffen opnieuw geïntroduceerd wordt. Te veel producten gaan snel kapot, kunnen niet hergebruikt, hersteld of gerecycleerd worden, of zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Zowel voor bedrijven als consumenten zit daar een enorm potentieel.”

7 Pijlers

Bedrijven die willen bijdragen aan de circulaire economie door spaarzaam en efficiënt om te gaan met materialen en energie, kunnen focussen op zeven pijlers:

 • Duurzame aankoop is gericht op het efficiënt winnen en gebruiken van hulpbronnen, waarbij de afvalproductie en milieu-impact zo veel mogelijk beperkt worden, met name in het geval van energie, mineralen, landbouw en bosbouw;
 • Ecodesign houdt in dat er van bij het ontwerp van een product of dienst rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus om de milieu-impact ervan te minimaliseren;
 • Industriële en territoriale ecologie, ook wel industriële symbiose genoemd, is een organisatievorm waarbij bedrijven de hulpbronnen (energie, materialen, afval, uitrusting en expertise) op eenzelfde grondgebied samen beheren en optimaliseren;
 • In de functionaliteitseconomie, ook bekend als de gebruikseconomie, koop je het gebruik van een product, zonder dat je eigenaar wordt van het product zelf;
 • Verantwoorde consumptie verwijst naar de aankoop van een product of dienst waarbij rekening wordt gehouden met de milieu-impact in elke fase van de levenscyclus;
 • Je kan de levensduur van een product verlengen door het te hergebruiken, tweedehands te verkopen of te doneren;
 • Recyclage verwijst naar het hergebruiken van grondstoffen uit afval.

Hoewel aankoopafdelingen zich vooral concentreren op kostenbesparing, risicobeheer en bijdragen aan het mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen), lijkt duurzame consumptie de ideale hefboom om dat te realiseren. Het is nu dus aan aankopers om de nodige vaardigheden te verwerven om een verantwoord aankoopbeleid te ontwikkelen dat gestoeld is op duurzaamheid.

Download onze whitepaper

Download onze whitepaper om te weten te komen hoe je MVO opneemt in het aankoopbeleid van jouw bedrijf.

Welke rol speelt de aankoopafdeling in het economische herstel?

De aankoopafdeling: in het middelpunt tijdens de crisis

Aan het begin van de pandemie waren alle ogen gericht op de aankoopafdelingen. Ze moesten de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen inslaan om werknemers te beschermen, een vlotte productie garanderen én de risico’s in de supply chain in kaart brengen om de bedrijven draaiende te houden.
Laurent Tardif, de voorzitter en CEO van Prysmian Group Zuid-Europa, sprak erover tijdens een debat met andere experts: “Tijdens de pandemie hebben we nogmaals gemerkt hoe waardevol de centrale aankoopafdeling is. Vergaderingen, COVID-commissies, ze was overal bij betrokken.” Tijdens die tumultueuze periode heeft de aankoopafdeling duidelijk haar sporen verdiend en iedereen overtuigd van haar strategische rol binnen het bedrijf. Nu het hoogtepunt van de pandemie achter de rug is, beginnen bedrijven in te zetten op wederopbouw, actie en herstel.

Nieuwe prioriteiten voor de aankoopafdeling

Nu de wereldeconomie langzaam herstelt van de gezondheidscrisis, moeten aankoopafdelingen nieuwe prioriteiten stellen. Innovatie en duurzaamheid blijven hoog op de agenda staan, maar er wordt ook ingezet op meer efficiëntie en op nieuwe kansen vinden om het succes van het bedrijf te stimuleren.

Flexibelere supply chain en efficiëntere aankopen

De coronapandemie heeft ons doen beseffen dat we in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld leven (de zogenaamde VUCA-wereld). Aankoopafdelingen moeten dan ook voorbereid zijn op het onverwachte en een flexibelere, efficiëntere supply chain opzetten. Door veranderingen, kansen en bedreigingen vroegtijdig te signaleren, kunnen ze de marktontwikkelingen op de voet volgen en het verschil maken in tijden van crisis.

Nieuwe inkomstenbronnen identificeren

De aankoopafdeling is haar historische focus op onderhandelen en de kosten drukken grotendeels ontgroeid. Inkopers werken steeds meer samen met andere afdelingen en trachten hun bedrijven te helpen nieuwe inkomstenbronnen te vinden, door bijvoorbeeld nieuwe markten aan te boren of samen met leveranciers nieuwe producten te ontwikkelen. Zo positioneren ze zichzelf als de partner bij uitstek op het gebied van productiviteit.

Betere samenwerking met leveranciers

Nu bedrijven almaar digitaler worden, is een goede samenwerking tussen stakeholders belangrijker dan ooit. Vanwege de opmars van nieuwe technologieën moeten aankoopafdelingen vlot kunnen samenwerken met interne klanten en leveranciers, om hun productiviteit te verhogen. Dat kan onder andere door proactief en snel te reageren op veranderingen op de markt, door nieuwe producten te creëren of bestaande producten te verbeteren.

Meer omzet dankzij de aankoopafdeling

Nu de economie zich herstelt, hebben aankoopafdelingen een unieke kans om zich strategisch te positioneren en te onderstrepen hoe ze de omzet van het bedrijf helpen op te krikken. En dat lijkt aardig te lukken, want volgens het rapport van Forrester Consulting erkent 85% van de bedrijfsleiders dat de aankoopafdeling een rol speelt bij omzet- en margegroei.
Dat doet ze op verschillende manieren.

Supply chain verbeteren

Om risico’s in de supply chain te minimaliseren, heeft de aankoopafdeling er baat bij dat het bedrijf snel kan reageren op veranderingen in de vraag en op onverwachte gebeurtenissen. Een uitzonderlijk responsieve supply chain kan bedrijven zelfs een concurrentievoordeel opleveren, omdat ze daardoor sneller kunnen inspelen op de vraag dan de concurrentie.

Kosten drukken

De COVD-19-pandemie heeft de wereldeconomie volledig ontwricht, waardoor ze prijsgevoeliger is dan ooit. Daarom moeten aankoopafdelingen meer dan vroeger hun kosten drukken om de inkomsten van het bedrijf te verhogen. Een build-to-forecaststrategie, waarbij je anticipeert op de vraag, kan bedrijven bijvoorbeeld helpen hun productiviteit te verhogen. Maar het kan ook interessant zijn om een build-to-ordermodel toe te passen, en alleen te produceren wanneer er daadwerkelijk vraag is.

Sneller nieuwe producten lanceren

Tijdens de pandemie zagen we in recordtijd nieuwe producten op de markt verschijnen! Sommige bedrijven kozen er zelfs voor om hun productie volledig om te schakelen en bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen te produceren. De snelheid waarmee een bedrijf nieuwe producten op de markt brengt, is een belangrijke onderscheidende factor. Goede relaties met leveranciers en flexibiliteit zijn daarbij absoluut noodzakelijk.

Focus op twee pijlers

Om het economische herstel ten volle te benutten en haar nieuwe taken te vervullen, moet de aankoopafdeling zich richten op twee belangrijke pijlers.

Samenwerking met leveranciers

De beste strategie om een bedrijf flexibeler te maken en de omzet op te schroeven is door de samenwerking met leveranciers te verbeteren. Toch zijn veel bedrijven daar in werkelijkheid niet of amper mee bezig. 83% van de aankoopdirecteurs die door Forrester Consulting ondervraagd werden, is namelijk van mening dat ze nauwer samenwerken met hun leveranciers dan de concurrentie. Een kleine rekensom vertelt ons dat dit onmogelijk kan kloppen, vooral omdat slechts een derde van hen aangaf inspanningen te leveren om de voorkeursklant van hun leveranciers te worden. De aankoopafdeling heeft er dus alle belang bij om de relatie met haar leveranciers te versterken – iedereen wint erbij!

Nieuwe technologieën

Het lijdt geen twijfel dat nieuwe technologieën een sleutelrol zullen spelen bij de transformatie van de aankoopafdeling. Hoewel robotgestuurde procesautomatisering (RPA) de tijdrovende, repetitieve taken die weinig waarde toevoegen al begint over te nemen, wordt er binnen de aankoopafdelingen vooral veel verwacht van artificiële intelligentie of AI. 70% van de aankoopdirecteurs die door Forrester Consulting ondervraagd werden, denkt namelijk dat AI de komende jaren de belangrijkste technologie wordt. Ze zijn er met name van overtuigd dat AI zal helpen om sneller informatie te verkrijgen (60%), die informatie makkelijker behapbaar te maken voor hun teams (51%) en andere daarmee samenhangende taken sneller uit te voeren (53%).

Inkoopafdelingen hebben alle troeven in handen om de omzet van hun bedrijven te verhogen, bij te dragen tot het economische herstel en waarde te creëren. Daarvoor moeten ze samenwerken met de verschillende afdelingen binnen het bedrijf om opportuniteiten te identificeren, de relaties met hun leveranciers verbeteren en slim gebruikmaken van nieuwe technologieën.

Download onze whitepaper als je wil weten hoe je MVO in het inkoopbeleid van jouw bedrijf kunt integreren.

Radio uitzending Ramon Kok bij Let’s Talk Business, deel 1

Verder hoor je meer over de afgelopen jaren, Ramon zijn persoonlijke ervaringen en leerpunten maar ook verwachtingen en doelen voor de business in vijf jaar.

In deel 1 hoor je onder andere meer over Manutan en:

 • De rol van Ramon en zijn verantwoordelijkheden,
 • De dagelijkse business,
 • Een kleine geschiedenis,
 • De “hybride” structuur op Europees niveau en bedrijfscultuur,
 • Het product assortiment en service aanbod,
 • De naam en het logo van Manutan,
 • De missie en de key performance indicatoren.

Whitepaper: Long Tail Spend aankopen, optimaliseer je product selectie

In dit whitepaper lees je alles over:

 • De definitie van long tail spend aankopen
 • Hoe krijg je inzicht in je reële behoeften
 • De drie grote productsegmenten
  • Hoog segment
  • Midden segment
  • Laag segment
 • Een successtrategie op basis van partnerschap
 • Een casestudy van een klant
 • De tastbare resultaten van een optimale product selectie

Download hier je whitepaper